Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

SERVEIS QUE PRESTEM A l’ÀREA DE LEGAL COMPLIANCE:

Les darreres reformes en el Códi Penal han introduit importants novetats a l’àmbit mercantil: la Responsabilitat Penal de les Empreses i la Prevenció com la unica via eficaç per evitar aquesta responsabilitat.

Així, la forma d’evitar que les societats mercantils puguin ser imputades per la comisió de fets de caràcter delictiu es el establiment d’un Programa de Compliance que garanteixi en tots els ambits interns de la Societat el cumpliment de la Llei.

El frau fiscal, l'estafa, la competència deslleial, l'aixecament de béns o els delictes contra el medi ambient, són alguns exemples dels fets pels quals una societat pot ser declarada culpable, i la societat podrà ser condemnada al pagament d'una multa, a la suspensió d'activitats, a la clausura temporal de locals o fins i tot la intervenció judicial de la societat.

Per això, en el nostre despatx oferim la possibilitat de crear un Programa de Compliance adaptat a les necessitats de la seva empresa, tant a nivell nacional, com internacional, adaptat a l'ISO 19600.

L'objectiu és l'abast d'un sistema d'organització de la seva empresa basat en els principis del bon govern, proporcionalitat, transparència i sostenibilitat, que li permetin evitar què en un futur la seva empresa es vegi implicada en un procediment penal de conseqüències imprevisibles.

Matèries que inclou

  • Anàlisi dels Riscos de la seva Empresa
  • Formulació d’un Codi Ètic i de Conducta que regirà les relacions externes e internes de la Societat.
  • Formació a tot l’organigrama de la societat en relació al Codi.
  • Establiment d’un canal intern eficaç de denúncies per infracció del Codi i creació d’un sistema disciplinari per quan es cometi la infracció.
  • La supervisió del Programa.