Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

SERVEIS QUE PRESTEM A l’ESPECIALITAT D’ HERÈNCIES:

A través dels nostres advocats experts en herències rebrà assessorament de com preparar i planificar adequadament el destí dels seus béns quan vostè falti. Des del nostre despatx, li orientarem i assessorarem sobre la manera de realitzar una successió ordenada amb l’ objectiu de que realitzi un testament que s’ adapti a la seva voluntat, i sigui vàlid i exempt de problemes per als seus hereus.

Si vostè es l’ hereu, legitimari o legatari, des del nostre despatx ens ocuparem de tota la tramitació per a que passi a ser el titular dels drets hereditaris, incloent les liquidacions tributàries (Impost de Successions i Donacions) i gestions tendents per a la inscripció en el Registre de la Propietat dels béns inmobles heretats. Cas que un familiar proper seu hagi mort sense atorgar testament, els nostres advocats s'ocuparan de realitzar les tasques necessàries per a la designació d'hereu (declaració d'hereus abintestat).

En cas de discrepàncies amb altres cohereus respecte el repartiment o valoració dels béns, els nostres advocats procuraran mediar amb aquests a fi d'arribar a una solució amistosa, i cas de no ser possible, s'ocuparan d'obtenir les declaracions judicials necessàries per complir amb la voluntat del causant.

Matèries que inclou

  • Acceptació i adjudicació d'herències.
  • Repudiació d'herències.
  • Acceptació d'herències sense testament (declaracions d'hereus ab-intestat).
  • Reclamació judicial per a que algú accepti una herència (interrogatio in iure).
  • Assessorament i tramitació de testaments.
  • Assessorament sobre desheretaments (declaracions d’indignidad successòria).
  • Reclamacions de legítimes.
  • Acceptacions de Llegats.
  • Liquidacions de l'Impost de Successions i Donacions.
  • Divisió i adjudicació de patrimonis.

Últims articles de Herències

Últims articles de Herències

Últims articles de Herències