Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

SERVEIS QUE PRESTEM A l'ÀREA DE DRET DE FAMÍLIA:

Els nostres advocats tenen com a objectiu donar respostes àgils i solucions a totes aquelles qüestions i problemes que se li pugui plantejar a la seva família.

Des de la vessant matrimonial i de parelles de fet, els nostres advocats experts en família li orientaran i ajudaran no només des de l'inici, al propi moment del divorci o la separació de la parella de fet, sinó en els problemes que puguin aparèixer-se en el dia a dia en l'execució del conveni regulador i en la presa de decisions. A més, cas que vostè ja tingui una sentència de divorci, separació o de regulació d'efectes de guarda i custòdia i desitgi modificar algun aspecte per un canvi de les circumstàncies personals, els nostres advocats li assessoraran sobre els passos necessaris per a que pugui homologar-se judicialment aquesta modificació de sentència.

Però el dret de família no es només separacions i divorcis. Els nostres advocats disposen de la formació i experiència necessàries per ajudar-li en altres facetes pròpies de l'àmbit de família com són en assumptes derivats de filiació (impugnació de paternitat), expedients d'adopció, o expedients per a la protecció de les persones, a fi de per exemple, sol·licitar la incapacitació i el nomenament d'un tutor o curador per a aquells familiars que, per tenir una malalties o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, estan impedits per governar-se per si mateixos.

Matèries que inclou

 • Separacions.
 • Divorcis de mutu acord.
 • Divorcis sense acord entre els membres de la parella.
 • Sol·licitud i reclamació civil i/o penal de pensions d'aliments.
 • Modificacions de sentències de separació, divorci i custòdia.
 • Procediments de guarda i custodia.
 • Dissolució de parelles estables.
 • Dissolució del condomini del patrimoni comú.
 • Procediments d'execució judicial d'Incompliments de conveni.
 • Procediments de reconeixement i impugnació de paternitat.
 • Expedient de jurisdicció voluntària (decisions sobre col·legis, activitats extraescolars...).
 • Expedient Judicial d'Adopció.
 • Liquidació de Règim Econòmic matrimonial de ganancials.
 • Incapacitacions judicials. Nomenament de tutor o curador.
 • Nul·litat civil del matrimoni.