Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

SERVEIS QUE PRESTEM A l'ÀREA DE DRET MERCANTIL:

El nombrós i complex entramat de normes jurídiques i administratives de tot tipus que es projecten sobre l'empresari es tradueixen en una varietat d'obligacions fiscals, comptables, legals, administratives i financeres que fan imprescindible l'assistència d'economistes, advocats i professionals del sector, doncs amb la seva coordinació s'assegura el compliment de totes elles.

Els nostres advocats mercantilistes del nostre despatx de Barcelona, poden assessorar-li des del mateix moment en el que desitgi comprar o constituir una societat, assessorant-li des d'un inici sobre la forma jurídica més adequada als seus interessos i ocupant-se de plasmar una regulació que reculli el mode de funcionar de la societat i de com es governa enfront dels propis socis i tercers (a través d'uns estatuts concisos i clars), passant per l'adequada planificació i reestructuració societària (augments de capital, reduccions de capital, fusions, escissions, etc..) a l'efecte d'optimitzar costos. A més, i per al cas d'empreses familiars, ens ocupem de confeccionar protocols familiars a fi de garantir la continuïtat de l'empresa. Per tot això, els nostres advocats mercantilistes no només tindran en compte la norma mercantil, sinó també busquen la millor opció des d'un punt de vista fiscal, avaluant les diferents alternatives i avantatges per reduir, si és possible i ajustat a la legalitat, la càrrega fiscal en Impost sobre la Renda i Impost de societats.

Si és soci o accionista, els nostres advocats podran representar els seus interessos en Juntes Generals de socis o accionistes, i arribat el cas, impugnar acords socials que siguin contraris a l'ordenament jurídic davant el Jutjat Mercantil. Comptem amb una àmplia experiència en accions de responsabilitat contra els administradors o Consells d'Administració.

Finalment, i des de l'àmbit de la contractació, els nostres advocats de l'àrea mercantil, fruit de la seva experiència, s'ocupen de redactar i preparar tot tipus de contractes entre empresaris i professionals: contractes d'agència, contractes de distribució, contractes de franquícia… Contractes que s'acomodaran a la voluntat pactada entre les parts, però assegurant la seva validesa mitjançant una redacció clara i detallada que no donarà marge a errònies interpretacions.

Matèries que inclou

 • Constitució de Societats, Ampliacions i Reduccions de Capital.
 • Fusions, Escissions, Dissolució i Liquidació de Societats.
 • Reestructuracions Societàries: Constitució d'Holdings i Transformacions Socials.
 • Compravenda d'accions o participacions.
 • Modificacions d'Estatuts Socials. Canvis de denominació, domicili.
 • Adquisicions societàries. Assessorament en compravenda de societats i confecció de due diligences.
 • Assessorament en convocatòries per a Juntes i Actes de Junta.
 • Negociació i Refinançament de deutes.
 • Contractació Mercantil: Formalització de tot tipus de contractes de caràcter mercantil i especialment, contractes d'agència, franquícia i distribució.
 • Acords i estructures d'associació i cooperació nacionals i internacionals (Joint Venture).
 • Concursos de Creditors de persones físiques i jurídiques.
 • Accions de responsabilitat contra els Administradors o Consell d'Administració.
 • Redacció i implementació de Protocols familiars.
 • Assistència a tota classe de Juntes Generals de socis o accionistes.
 • Impugnació d'acords socials.
 • Defensa interessis i drets de socis minoritaris.
 • Assistència a tota classe de judicis d'índole Mercantil.