Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Si s’han disminuït els teus ingressos o et trobes en situació d’atur, has de continuar abonant la mateixa pensió d’aliments?

El Govern va decretar l’Estat d’Alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, obligant aquesta mesura a moltes empreses a tancar les seves portes, derivant això en el fi de la seva activitat, o, com a mínim, en la seva reducció considerablement, essent que tot això ha derivat en un número substancial d’acomiadaments. 

A raó d’aquesta cadena d’esdeveniments, a l’actualitat existeixen moltíssims pares que es troben a l’atur i, conseqüentment, sense ingressos o amb uns ingressos menors, i són múltiples els dubtes que succeeixen a conseqüència de la situació extraordinària originada per l’Estat d’Alarma a raó de l’expansió del COVID-19 i, és per això que, en aquest article ens centrem en les següents preguntes: 

“Haig de continuar pagant la pensió d’aliments? Haig d’abonar-la indiferentment, tot i que hagi perdut el treball?”

Hem de recordar que el compliment de les sentències, en qualsevol cas, és d’obligat compliment i que, cas de no actuar segons el que sigui establert, l’altre progenitor tindrà dret a instar una demanda d’execució que obligui a complir els termes de la resolució judicial. 

A conseqüència de l’anterior, la situació de l’Estat d’Alarma, tot i ser una situació excepcional i sense precedents, no eximeix, per si sola, del compliment dels pronunciaments establerts en la corresponent resolució.

La resposta a les nostres dos preguntes, ens hi avancem ja, doncs ha de ser afirmativa. 

En quant a si s’ha de continuar abonant la pensió d’aliments, hem de senyalar que ha de tenir-se en compte que és una contribució mensual, calculada segons prorrata anual de totes les despeses dels fills per al sosteniment bàsic d’aquests i que, per tant, haurà de seguir pagant-se la mateixa quantia que es va establir a la sentència de divorci o de guarda i custòdia (amb l’actualització pertinent) i això, tot i que aquestes despeses i necessitats s’hagin vist alterades per la crisi actual i siguin superiors o, en alguns casos, inferior (cas de que l’escola no giri el seu rebut, o no hagin excursions o altres despeses escolars, per exemple), essent que d’igual manera s’hauran d’abonar les despeses extraordinàries dels menors. 

En quant a la segona qüestió, tot i haver-se quedat en situació d’atur, la resposta segueix sent afirmativa, és a dir, que tot i haver perdut el lloc de treball o veure reduïts els seus ingressos, la pensió alimentària ha de seguir abonant-se. Per això, i en el cas de no pagar-se la pensió, l’altre progenitor podrà interposar una demanda civil d’execució de sentència, tot i que s’ha de tenir en compte que, a l’actualitat, el sistema judicial es troba paralitzat en el seu dia a dia, el que significa que únicament es troba actiu per aquelles situacions que revesteixin d’una especial urgència. Per l’anterior, i davant d’un incompliment d’aquest tipus mentre duri l’Estat d’Alarma, el progenitor guardador no podrà iniciar cap procediment judicial contra el progenitor incomplidor sinó que únicament podrà comunicar-li el trencament de la resolució judicial i esperar a que s’acabi l’Estat d’Alarma a fi de poder interposar aquest procediment d’execució, sol·licitant així el cobrament de les quantitats degudes en concepte de pensió d’aliments. 

Cas diferent és si l’impagament de la pensió ve donat degut a la pèrdua del lloc de treball o a arrel de la crisi provocada pel coronavirus, l’altre progenitor no podria posar una denuncia penal per un delicte d’impagament de pensions d’aliments, ja que per a la concurrència d’aquest delicte s’exigeix una voluntat manifesta de no voler pagar i resulta evident que aquest no seria el cas, ja que el motiu d’impagament és un fet que no ha estat provocat, sinó que ha esdevingut a causa de la pandèmia del coronavirus que era i es tracte doncs d’un impediment per a pagar i no d’una voluntat d’incomplir. Per tant, l’altre progenitor únicament podria instar accions civils i, en concret, el d’execució de sentència que abans hem indicat. 

La nostra recomanació és intentar arribar a un acord amb l’altre progenitor respecte a com es podrà contribuir donada la situació actual per falta d’ingressos, ja sigui aplaçant part del deute o condonant part del mateix de forma provisional i durant el període que es concreti de forma detallada. El nostre consell és que, donat el cas de que s’arribi a un acord, es plasmi el mateix per escrit. Però ha de tenir-se en compte que, si per el contrari, l’altre progenitor no està conforme en arribar a un acord, aquest podrà instar les accions civils d’execució corresponents. 

Ara bé, en el cas de que la situació d’atur o la pèrdua d’ingressos s’allargui o perduri en el temps més allà de l’estat d’alarma decretat pel Govern, en aquest supòsit, el progenitor que hagi vist reduïda de forma substancial la seva capacitat econòmica podrà interposar un procediment de modificació de mesures de la sentència de divorci o de guarda i custòdia dictada en el passat a fi de sol·licitar la reducció de la pensió d’aliments a raó de les noves circumstàncies existents. Només a partir de que el Jutge dicti una sentència o una interlocutòria amb alguna mesura que autoritzi una rebaixa de la pensió, essent aquest moment en el què el progenitor haurà d’abonar un import menor. 

En definitiva, una reducció o rebaixa de la pensió, en casos de discrepància, només podrà ser vàlida si existeix una resolució judicial que modifiqui aquesta pensió que es va establir en la sentència de divorci o de guarda i custòdia. 

Davant d’aquesta situació, hem d’apel·lar al sentit comú i fomentar la cooperació entre els progenitor a la fi d’evitar confrontacions perjudicials tant pels menors, fills i el global de la família que ja s’ha vist afectada per la crisi a resultat de l’expansió del COVID-19 i per les mesures restrictives que s’han adoptat a partir del Decret que declara l’Estat d’Alarma. 


Altres articles d'interès:


2 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat

Alejandro

Contestar

Buenas, tengo cierta duda. ¿Puede mi expareja exigirme compartir un gasto extraordinario en el que estoy en desacuerdo porqué es innecesario?, Además le estoy dando una opción más factible económicamente, la cual no acepta. Y en caso de que ella decida correr el gasto sin mí previo consentimiento, ¿me corresponde pagar la mitad?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Alejandro,

Necesitaríamos examinar el convenio regulador o sentencia para darte nuestro parecer. En principio, si se trata de un gasto extraordinario no necesario debería contar con tu consentimiento para que te pueda repercutir el importe según el porcentaje que te corresponda. Por ello, en princpio, estando en desacuerdo, no deberías afrontar dicho coste.

De todos modos, si quieres que nuestro equipo de abogados valore de forma personalizada tu caso y pueda revisar la sentencia y/o convenio, utiliza alguno de los servicios legales online que encontrarás en nuestra web.

Un saludo