Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Com i quan modificar una sentència de divorci o de guarda i custòdia

Per a l'adopció de les mesures que han d'establir-se en un procés matrimonial, en seu judicial,  es tenen en compte les circumstàncies personals i patrimonials dels cònjuges o parella estable al moment en què s'ha de dictar la sentència corresponent. 


No obstant, això no vol dir que aquestes mesures siguin totalment inalterables i no es puguin canviar mai, ja que si es compleixen uns determinats requisits, es podran modificar mitjançant una resolució judicial posterior, sempre que varien substancialment les circumstàncies concurrents al moment en què es van dictar inicialment la primera resolució. 


A Catalunya, la legislació vigent  preveu la possibilitat que les mesures adoptades puguin modificar-se mitjançant acord entre les parts. En aquest cas, es podrà instar la corresponent modificació de mesures acompanyant a la sol·licitud de modificació el conveni regulador corresponent, en el qual es recolliran les modificacions de la sentència que es volen dur a terme per sotmetre-ho a l'aprovació del jutjat. 

Però que succeeix si no existeix tal acord? Doncs bé, en tal cas, el cònjuge o parella estable que desitgi procedir a la modificació de les mesures establertes en el procés matrimonial o de guarda i custòdia haurà de presentar la corresponent demanda de modificació, indicant les mesures que desitja modificar i en el que s’haurà d'acreditar que efectivament s'ha produït un canvi de circumstàncies que justifica aquesta modificació.

Perquè l'acció de modificació de mesures pugui prosperar, els nostres tribunals han exigit  la concurrència dels següents requisits:


1º.- Que es tracti de circumstàncies sorgides amb posterioritat a la sentència on es van establir les mesures objecte de modificació.

2º.- Que es tracti d'un canvi objectiu, quan quedi al marge de la voluntat de qui insta el nou procediment . Es a dir que no s' hagi canviat les circunstàncies amb l'únic objectiu d'aconseguir la modificació de la sentència.

3º.- Que aquest canvi tingui suficient entitat, havent d'afectar a l'essència de la mesura que vol modificar-se, i no a factors merament accessoris. Queden fora de la modificació canvis insignificants o molt lleus.

4º.- Que l'alteració de les circumstàncies que es van tenir en compte al moment de la sentència revesteixi caràcter de permanència en el temps, sense que pugui tractar-se d'una modificació de caràcter transitori.


També haurem de tenir en compte si el canvi de circumstàncies que s'al·lega per instar la modificació de les mesures era un canvi previsible al moment en què es va adoptar la mesura objecte de la modificació, ja que en aquest cas no procedirà la modificació de la mateixa.


A manera d'exemple, els casos més freqüents de modificació de mesures davant dels jutjats de família catalans  són els següents:


a) Reducció de la pensió d'aliments fixada a favor dels fills com a conseqüència de la disminució d'ingressos de l'obligat a prestar-los.

En matèria de pensions d'aliments hem de regir-nos pel principi de proporcionalitat de manera que per a la fixació de la quantia de les mateixes s'haurà d'atendre, d'una banda, al cabal de l'obligat i, per una altra, a les necessitats de l'alimentat. Per això, en cas en què una d'aquestes dues variables es vegi alterada això ens servirà de fonament per instar la corresponent modificació de la pensió establerta, cuidant de no deixar desateses les necessitats de l'alimentat, però al propi temps evitant una protecció desmesurada amb oblit de les pròpies necessitats de l’alimentant, determinades per la seva pròpia situació. En conseqüència, en cas en què pugui acreditar-se una disminució d'ingressos de l'obligat a prestar els aliments que li impedeixi fer front a la pensió que va ser establerta al seu moment, tindrem base indiciaria per interposar la corresponent modificació per reduir la pensió fixada.


b) El naixement de nous fills de la persona obligada al pagament de pensió d'aliments.

Si bé és cert que reiterada jurisprudència ha assenyalat que el naixement de nous fills de l'obligat no és per si sól un fet que justifiqui una reducció de la pensió d'aliments establerta, tenint en compte que aquests fets es produeixen per voluntat de l'obligat al pagament, el Tribunal Suprem ha determinat que el naixement de nous fills suposa una redistribució dels recursos econòmics de l'obligat per l'augment de despeses que això genera, per la qual cosa tals fets sí que poden suposar una modificació substancial de les circumstàncies que es van tenir en compte al moment de fixar la pensió d'aliments en qüestió, sempre que els mitjans de l’alimentant siguin certament insuficients per fer front a aquesta obligació ja imposada i a la qual resulta de les necessitats dels fills nascuts amb posterioritat.

En aquest sentit, perquè l'acció de modificació pugui prosperar no serà suficient amb que ens trobem davant el naixement de nous fills de l’alimentant, sinó que a més haurem d'analitzar el cabal o mitjans amb els quals explica la nova unitat familiar, havent d'acreditar la insuficiència dels mateixos per satisfer la quantitat establerta.


Com veiem, en aquest tipus de procediments és indispensable que s'acrediti el canvi de circumstàncies pel qual s'insta la modificació de mesures corresponent, havent de provar tant les circumstàncies concurrents en el moment d'acordar les mesures a modificar, com les actuals, per poder valorar si concorren els pressupostos necessaris per acordar la modificació pretesa.


Per això, abans d'iniciar qualsevol tipus d'acció haurem d'analitzar de quina prova es disposa per acreditar el canvi substancial de les circumstàncies en llaures a determinar les possibilitats d'èxits que ens esperen.

14 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat

Ana

Contestar

Mi pregunta es mis hijas de 13 y 8 añis van a ub punto de encuentro dobde ni hija de 13 año se pone muy mal al ver al oadre llevan 4 años sin contacto con el.. Mi relación con el oadre es horrible pir no decir que no podenos de ninguna manera ablar... La niña ila mayor esta muy mal psicólogo crisis ansiedad depresión... Tanto que suspendieron las visistas atravez del pef... Intenté llegar un acuerdo con el progenitor no custodio para hacer una modificación en el convenio pero se niega quiere llevsr wus dias que le toca alas niñas cuando lo estsn pasando muy mal e intentado asta decirle que me baje la pensión por ir el bien d la niña y no hay manera que puefo hacer oresento a atravez d mi abogado uba demanda dw modificación??? Que se puede hacer

xavier

Contestar

En el cas de que un dels menors hagi ultrapassat la majoria d'edat i el conjugue que va tenir la qustodia ha notificat via e-mail, que ja, no es necessari que es continui pagant la pensió d'aliments, doncs la que era menor ja te un contracte laboral indefinit i per tant la indepen, dència econòmica, es necesari demanar una modificació de mesures, o com la propia sentència ja ho contempla, no cal?? Gràcies.

image description

AOB Abogados

Contestar

Bon dia Xavier,

Desde una perspectiva juridica, s'hauria de instar un procediment de modificació de mesures per extingir la pensió d'aliments.

Hi han families que, donada la bona relació entre pares, fills i progenitor no ho fan. Ara bé, s'ha de tenir en compte que, cas que la relació no fos bona,  si no hi ha cap resolució "que revoqui" la que estableix la pensió, sempre es podria executar.

De totes maneres, si vols que t'assessorem al teu cas en concret, necessitariem examinar la sentència.

Contacta amb el nostre despatx per sol·licitar visita amb els nostres advocats i et podrem ajudar.

Cordialment


cristina lopez luis

Contestar

muy buenas,en mi caso tengo una hija con una discapacidad de 88 por cin Por tener un enfermedad rara minoritaria,la cual necesita una atencion especial Asi como especialistas y genetestis especializados. Por lo que yo pago todo,pues su pader dice que no necesta nada. Le puedo demandar,y cambiar el convenio regulador

Luisa

Contestar

Hola,mi situación es la siguiente, llevo divorciada 10 años , mi ex marido y yo fijamos una pensión para nuestro hijo de mutuo acuerdo y hasta ahora ha cumplido siempre con ella. Al principio venía a ver al niño ( vivimos lejos, en otra ciudad) hace 6 años dejó de venir sin dar explicaciones ni se ha preocupado más por el niño. Ahora ha puesto una demanda de modificación de medidas para bajar la pensión y volver a visitar a nuestro hijo, sus argumentos son que tiene dos hijos más a su cargo fruto de otro matrimonio y que su mujer actual no tiene trabajo ni ingresos, también dice que ha cerrado un negocio familiar que tenía en copropiedad con su hermana ( en el momento que nos separamos el negocio daba rendimientos negativos) pero sin embargo en su trabajo gana ahora más dinero que hace 10 años. Me pregunto si está modificación de medidas podrá prosperar, aunque pienso que no son motivos suficientes para bajar la pensión de nuestro hijo en común . Espero su respuesta, muchas gracias!!

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Luisa,

Deeberíamos tener un mayor detalle para valorar la situación económica de tu ex marido y poder determinar si, con sus actuales ingresos, es posible o no lo és que pueda atender los gastos de sus otros hijos, así como continuar abonando la pensión en la cuantía que venía abonando.

La ley establece que el cambio de circunstancias económicas puede comportar la modificación de las medidas.

Si necesitas una segunda opinión, te recomendamos que utilices nuestro servicio de videoconferencia o de consultas legales online que encontrarás en nuestra web y nuestros abogados expertos en derecho de familia te podrán asesorar al respecto, de una forma personalizada y en base a los datos que nos puedas proporcionar.

Un saludo

Alba

Contestar

Hola, Mi duda es, tras la sentencia de divorcio en la que mi ex me paga una pensión de alimentos de 600 euros por dos niños, me han interpuesto una multa muy elevada por no utilizar como vivienda habitual una vivienda de protección oficial que me tocó hace años, ¿podría solicitar un aumento de la pensión de alimentos? O no es uno de los motivos por el cual los jueces aceptan un aumento de la pensión.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Alba,

Para la modificación de la sentencia de divorcio es necesaria un cambio de circunstancias relevante.

Deberíamos analizar la cuantía de la multa y el calendario de pagos, caso de ser fraccionado, para valorar si realmente existe un cambio substancial de su situación económica o no.

Contacte con nuestro despacho para recibir asesoramiento, o caso de no poder desplazarse, utilice alguno de los servicios legales online que encontrará en nuestra web.

Un saludo

Verónica Muñoz Sosa

Contestar

Buenos días, si mi ex pareja solicita un cambio del convenio regulador, quien debe pagar este cambio, él por solicitarlo o los dos?

Carlos Garcia

Contestar

Estoy divorciado desde 2006 y jubilado desde 2011. Tengo una acuerdo de pensión compensatoria a mi ex (sin hijos) del 50% de mi pensión de jubilación. Estoy nuevamente casado desde 2014. ¿Puedo solicitar la modificación del convenio de divorcio debido a que ella percibe la mitad de mi pensión para ella sola, y a nosotros nos queda la otra mitad para dos personas?. Si yo fallezco, ¿como se repartirá la pensión de viudedad?