Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Règim de visites i guarda i custòdia durant el Coronavirus

Donada la situació actual derivada del COVID-19 i, sobre tot, després de la declaració de l’Estat d’Alarma  mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, per la qual s’ha limitat la circulació de persones i del transport, se’ns planteja com han d’actuar els pares que tenen una resolució judicial en la que s’estableix una guarda i custòdia compartida o una guarda i custòdia monoparental amb el corresponent règim de visites, i això donades les mesures de confinament que pretenen evitar que la població surti de casa: amb l’Estat d’Alarma, ha de facilitar-se l’intercanvi dels fills per la guarda dels fills? Ha de facilitar-se el règim de visites, tot i existir aquestes mesures de confinament?


Al respecte, i de forma prèvia a donar resposta a aquestes preguntes, convé incidir en què ens trobem davant d’una situació excepcional i extraordinària que no havia succeït mai abans en el nostre país, motiu pel qual, no existeixen precedents judicials a nivell de resolucions que hagin pogut servir d’orientació per a donar una resposta a aquesta situació en el Dret de Família.


No obstant això anterior, i amb el fi de donar llum a aquesta problemàtica, la majoria de Jutjats de Família de cada partit judicial han adoptat una unificació de criteris en relació a l’Estat d’Alarma, a fi de que els pares i mares separats o divorciats puguin saber quins criteris han de seguir per poder afrontar diligentment la situació del tot excepcional en la que ens trobem ara mateix.

A) Criteris seguits pels Jutjats de Família de Barcelona davant del COVID-19


Els Jutjats de Família de Barcelona i, en general, la majoria de partits judicials de Catalunya, han indicat el següent:


-    El Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’Estat d’Alarma no legitima l’incompliment de resolucions judicials, pel que s’han de portar a terme i complir tots els sistemes de guarda, custòdia, visites i comunicacions fixades en les resolucions judicials vigents.

-    S’ha de partir de la premissa de què els progenitors han d’observar, en tot cas, les normes de les autoritats governatives i sanitàries als efectes d’evitar la propagació del coronavirus, procurant un exercici responsable de la potestat parental i arribant a la majoria d’acords possibles, tenint sempre present que ens trobem davant d’una situació excepcional.

-    Si algun dels progenitors presenta símptomes de contagi o ha resultat positiu en el test de COVID-19, en interès dels fills menors i entenent-se que concorre una força major, el règim establert per resolució judicial, ja sigui una guarda i custòdia compartida o monoparental amb el seu corresponent règim de visites quedaria suspès de forma provisional, a fi d’evitar la propagació del virus al menor, a la família i al conjunt de la ciutadania.


-    Tanmateix, per a garantitzar el màxim contacte entre pares i fills, el progenitor custodi en aquest moment haurà de facilitar el contacte entre els menors i l’altre progenitor mitjançant el règim telefònic, videotrucades i/o qualsevols altres medis electrònics que permetin al progenitor no custodi mantenir el contacte amb el menor i segueixi preservant-se la salut pública i la de la família.


B) Criteris dels Jutjats de la Província de Madrid


La Secció de Família i Successions del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid, ha recomanat unes pautes molt similars a les indicades anteriorment pels Jutjats de Família de Barcelona, ara bé, en altres parts de Madrid, determinats Jutjats segueixen un criteri molt diferent.


Així, per exemple, la Junta Sectorial de Jutges de Primera Instància del Partit Judicial de Torrejón de Ardoz o els Jutjats d’Alcorcón, ha unificat criteris molt diferents als establerts a Catalunya:


-    Es considera que el trasllat de menors entre domicilis diferents, com a conseqüència del repartiment del temps en les custòdies compartides, o pel compliment del règim d’estàncies i contactes en les denominades custòdies monoparentals, suposen un ris tant per a la salut general com per a la dels propis menors, i trenquen de manera molt important les mesures d’aïllament contingudes en el Real Decret 463/2020, de 14 de març. Per això, s’entenen suspesos temporalment els règims de guarda i custòdia compartida, així com els règims de visites i estàncies en els casos de guardes i custòdies monoparentals.


-    L’anterior ens indica, de tal forma, al no considerar una excepció els trasllats dels menors al entendre que no estan emparats en cap dels preceptes del mencionat Real Decret, ja que l’article 7.1 g) respecte a que es permetin els desplaçaments per a l’atenció i cuidats dels menors, s’entén inaplicable a aquests casos a raó de que tots els menors es troben cuidats i atesos pel progenitor amb el que conviuen durant el confinament domiciliari, sense que sigui imprescindible per a això la presència de l’altre progenitor.


-    Així mateix, fonamenta la seva decisió al entendre que la paralització dels trasllats de menors i la consegüent falta de contacte temporal amb l’altre progenitor no genera un dany irreparable ni al menor ni al progenitor absent, ja que ens trobem davant d’una situació temporal que podrà corregir-se o reparar-se amb posterioritat compensant el temps d’estància perdut per aquest progenitor.


-    Es reconeix que el progenitor absent té dret, i sense que això limiti els futurs contactes presencials, a tenir contacte telemàtic o telefònic amb els seus fills en els períodes en què hauria d’haver conviscut amb ells, no havent l’altre progenitor de dificultar aquests mateixos.

Tal i com es de veure, existeixen criteris per part dels Jutjats absolutament dispars en funció de la localitat on resideixi el menor, per això, si necessita més informació sobre els criteris que hem exposat o bé desitja que revisem si existeix un protocol en els Jutjats de la seva localitat, no dubti en contactar amb el nostre despatx d’advocats.

2 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat

Miguel

Contestar

¿Cómo afecta el nuevo procedimiento aprobado por el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril que regula la posible recuperación de las visitas no llevadas a cabo durante el confinamiento en el caso de que ya se haya interpuesto demanda de ejecución del Auto de medidas o de la sentencia porque la madre o el padre no entregaba a los hijos?. ¿Se tramitan los dos procedimientos de manera independiente?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Miguel,

Aún es pronto para valorar la práctica judicial a ese real decreto.

Salvo mejor opinión, en princpio, para la recuperación de las visitas no disfrutadas y que puedan reequlibrarse por el tiempo no disfrutado, el procedimiento idoneo debería ser el previsto en el referido real decreto, ya que en procedimiento ejecutivo, en teoria, sólo debería pronunciarse en el sentido de ejecutar o no una sentencia o resolución ya dictada.

El procedimiento ejecutivo, por el contrario, únicamente podría servir para sancionar el incumplimiento y forzarlo en caso de que el mismo no se esté desarrollando.

De todos modos, si necesitas que estudiemos con detalle tu asunto, contacta con nosotros.

Un saludo