Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Aspectes bàsics dels pactes succesoris a Catalunya

L'article 431-1 del Codi Civil Català estableix que “en un pacte successori dues o més persones poden convenir la successió per causa de mort de qualsevol d'elles, mitjançant la institució d'un o més hereus i la realització d'atribucions a títol particular”.

D'aquesta forma es tracta d'un negoci plurilateral, personalíssim, que ha de realitzar-se en escriptura pública davant notari i que resulta irrevocable, a excepció que tots els signants estiguin conformes en la seva revocació.


Les persones que poden atorgar pactes successoris, que en tot cas hauran de ser majors d'edat i gaudir de plena capacitat d'obrar, són les següents:

  1. El cònjuge o la parella estable.

  2. Els parents en línia directa sense limitació de grau, o en línia col·lateral dins del quart grau, en tots dos casos tant per consanguinitat com per afinitat. 

  3. Els parents per consanguinitat en línia directa o col·lateral, dins del segon grau, de l'un altre cònjuge o convivent. 


En el pacte successori,  es permet ordenar la successió amb la mateixa amplitud que en testament de manera que els otorgants podran fer heredaments i atribucions particulars, fins i tot usdefruit universal, i subjectar tot això a condicions, substitucions, fideïcomissos i reversions. Així mateix també en un pacte successori podrà designar-se a marmessors, administradors i comptadors partidors.


En quant a la publicitat dels pactes successoris, cal tenir en compte que han de fer-se constar en el Registre d'Actes d'última Voluntat, devent el Notari que els autoritzi fer la comunicació corresponent. Així mateix els heretaments i les atribucions particulars podran fer-se constar en el Registre de la Propietat, en vida del causant, quan es tracti de béns immobles; en el Llibre Registre de Socis en cas de tractar-se d'accions nominatives o participacions socials; i en el Registre Mercantil si es tracta del manteniment i continuïtat d'una empresa familiar.


Amb anterioritat hem expressat que els pactes successoris són irrevocables, però si bé es cert que  aquesta és la regla general, cal dir que sí poden ser modificats sempre que es realitzi mitjançant escriptura pública i sigui aquesta la voluntat de tots aquells als qui els afecti el pacte en qüestió, així com en el cas que concorri alguna causa d'ndignitat  successòria, o en els següents supòsits:

  • Causes pactades expressament en el propi pacte successori.

  • Per incompliment de les càrregues imposades a l'afavorit. 

  • Per impossibilitat de compliment de la finalitat que va ser determinant del pacte o d'alguna de les seves disposicions. 

  • Pel fet de produir-se un canvi substancial, sobrevingut i imprevisible de les circumstàncies que van constituir el seu fonament.  


Així doncs els pactes successoris son una excel·lent eina per a aquells familiars que volen, els uns i els altres, deixar les seves voluntats clares arribant ja en vida del causant a acords que en el futur servirà per evitar possibles conflictes.


Tens dubtes? Necessites assessorament per realitzar un pacte successori?  Contacta amb el nostre despatx.

0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat