Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Com desnonar a un okupa de forma ràpida d’un habitatge

En 2018 va haver una reforma legal a la Llei d’Enjudiciament Civil que persegueix l’objectiu de recobrar la possessió pel propietari en aquells supòsits d’ocupació il·legal d’habitatges, és a dir, situacions en què els ocupants del bé immoble no compten amb cap títol que els permeti residir en aquest immoble, els anomenats comunament com “okupes”.


Convé recordar què, en cas de patir una ocupació il·legal d’un immoble de la seva propietat, no podrà procedir unilateralment a intentar entrar a l’habitatge, fer-los fora per la força, canviar el pany o inclús donar de baixa els subministraments, ja que en aquest cas els “okupes” podrien denunciar-li a vostè per violació de morada o coaccions. En cas de que algú ocupi l’habitatge de forma unilateral, vostè sempre haurà d’instar un procediment judicial per a desnonar-los.


A fi d’agilitzar el desnonament en determinats supòsits, és pel que es va realitzar la reforma legal que mencionàvem anteriorment, creant-se un procediment judicial ràpid que permet als legítims propietaris recuperar la possessió del seu habitatge amb major agilitat. Ara bé, s’ha de tenir en compte que no tots els que tinguin un títol de propietat hauran d’acollir-se a aquest procediment ràpid.


Propietaris que poden acollir-se al desnonament exprés contra okupes:


Únicament, podran acudir a aquest procediment judicial exprés les següents persones o entitats:


-    La persona física que sigui propietària o posseïdora legítima per un altre títol.
-    Les entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir la finca en qüestió.
-    Les entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes de l’habitatge social.

Consegüentment i com exemple, les persones jurídiques (empreses o societats) no tindran accés a aquest procediment més àgil per no trobar-se dins d’aquest grup, havent aquestes entitats de recórrer a altres vies legals per a recuperar la possessió de l’immoble en qüestió, les quals són més lentes i han de complir amb altres requisits.

Desnonament exprés per okupes d’habitatges, no per locals o terrenys


També cal tenir en compte que aquest procediment àgil només podrà ser iniciat quan es pretengui recobrar la possessió d’un habitatge i no d’un local o un terreny per exemple, ja que així està previst a l’article 250.1.4 de la Llei d’Enjudiciament Civil.


En aquest sentit la Llei ens indica que pels tràmits del judici verbal: “podran demanar la immediata recuperació de la plena possessió de l’habitatge o part d’aquest, sempre que s’hagin vist privats del mateix sense el seu consentiment, la persona física que sigui propietària o posseïdora legítima per altre títol, les entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir-la i les entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes de l’habitatge social”.

Fases del procediment judicial exprés de desnonament a okupes


Assentat l’anterior, aquell que es vegi privat de la possessió de l’habitatge del que resulta legalment propietari (i recordem, que pertanyi a les persones físiques o entitats que hem indicat) haurà d’iniciar un procediment judicial, defensat per un advocat i representat per un procurador, contra els desconeguts ocupants de l’habitatge, sent un requisit imprescindible el acompanyar el títol en què l’actor fonamenta el seu dret a posseir (escriptura de compravenda, escriptura d’acceptació d’herència, donació, etc.). A efectes de procedir a la identificació dels ocupants, l’article 441.1bis de la Llei d’Enjudiciament Civil estableix que qui realitzi l’acte de comunicació de la demanda podrà anar acompanyat dels agents de l’autoritat en el supòsit de que hagués estat impossible la seva identificació, així com en el cas de comptar amb el consentiment dels ocupants interessats, inclús es podria donar trasllat als serveis públics competents en matèria de política social per si fos necessària la seva actuació i per a què en el termini de 7 dies poguessin adoptar les mesures necessàries de protecció que fossin pertinents en quant a aquests ocupants es refereix.


Així doncs, i una vegada notificada la demanda als ocupants de l’habitatge, se’ls donarà a aquests un termini de 5 dies per a que aportin el títol que justifiqui la possessió que venen realitzant del immoble:


-    Si no aporten el títol que justifiqui la seva ocupació, el Jutjat ordenarà mitjançant la corresponent resolució, la immediata entrega de la possessió de l’habitatge al demandant-propietari, no existint possibilitat alguna de recórrer aquesta resolució, la qual es portarà a efecte contra qualsevol dels ocupants que es trobin en aquell moment a l’habitatge. Comportant això una agilitat que fins al moment no disposàvem.

-    Pel contrari, si ho aporten, el Jutjat senyalarà un judici a fi de valorar si aquest títol que s’aporta per part dels okupes és vàlid o no i si justifica o no l’ocupació. Ha de tenir-se en compte que en aquest procediment els demandats-ocupes únicament podran fonamentar la seva oposició en l’existència d’un títol suficient per a posseir l’habitatge (com podria ser un contracte de lloguer) o en la falta de títol per part de l’actor (supòsit en què el demandant no aportés a la demanda la documentació que acredita degudament que resulta propietari de l’immoble). Si el títol no és vàlid, el Jutge dictarà sentència condemnant als okupes al desallotjament immediat.

Duració del procediment per a desnonar a l’okupa


El procediment de a desallotjar a un okupa variarà en funció de la localitat i del volum d’assumptes del Jutjat en qüestió. A mode orientatiu, pot durar entre uns 3 i 6 mesos aproximadament. D’aquí esdevé important indicar quan abans sigui possible s’iniciï, perquè d’aquesta manera més ràpid podrà practicar-se.


Tens més dubtes? Necessites que un dels nostres advocats t’orienti o t’assisteixi en un procediment judicial contra uns okupes? Contacta amb el nostre despatx per a sol·licitar una visita presencial a les nostres oficines de Barcelona, Madrid o València o bé utilitza els nostres serveis de consulta legal online o videoconferència. Prestem el nostre servei a tot el territori,

0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat