Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

El canvi de nom i cognoms a partir del 30 d'abril de 2021 i l'entrada en vigor de la llei 20/2011

A data de redacció del present article, qualsevol canvi de nom i cognoms es troba regulat en base a la  Llei del Registre Civil de 8 de juny de 1957

En canvi, a partir del 30 d'abril de 2021 el canvi de nom i cognoms vindrà regulada per la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que en les seves disposicions transitòries, va establir com a entrada en vigor d'aquesta reforma legal la de 30 d'abril.

Fins ara, la regulació legal que s'aplicava  era fins i tot anterior a la pròpia Constitució.

Així doncs, amb l'entrada d'aquesta nova llei que entrarà en vigor a mitjans de 2021, s'adapta per fi als criteris constitucionals i modernitza la configuració del Registre, informatitzant-lo i fent-lo accessible electrònicament.


Cal esmentar que, alguns dels criteris que regula aquesta Llei, ja s'han començat a aplicar pels nostres Tribunals. A tall d'exemple, trobem la Sentència del Tribunal Suprem de 17 de febrer, 76/2015, en la qual s'estableix que l'interès del menor que inspira la nova Llei del Registre Civil per a resoldre l'ordre dels cognoms, malgrat no estar en vigor encara, es realitza sota una interpretació correctora de l'actual i això sobre la base dels principis constitucionals que la inspiren.


Diferències entre la regulació de 1957 i la que entrarà en vigor en 2021

La primera diferenciació important que trobem és que podran sol·licitar-se els canvis de nom i cognom pel propi interessat si és major de setze anys, quan anteriorment, per a instar la modificació era necessari ser major d'edat, o bé, actuar amb el consentiment exprés dels tutors legals.

Amb la finalitat d'avançar en la igualtat de gènere, es permetrà que tots dos progenitors decideixin l'ordre dels cognoms en la inscripció de naixement, per la qual cosa s'elimina la prevalença històrica del cognom patern enfront del matern. Cal afegir que, s'elimina tota referència a la filiació no matrimonial, equiparant plenament així aquesta última amb la matrimonial.

Així mateix, el procediment de canvi de nom i cognoms que fins ara s'iniciava mitjançant expedient del Ministeri de Justícia, passarà a autoritzar-se directament per l'Encarregat del Registre Civil, permetent una major agilitat de tramitació. Aquest procediment registral serà autoritzat sempre que l'interessat provi l'ús habitual del seu nou nom.


En quant als canvis de nom:


El requisit de justa causa, que regula l'article 60 de la Llei del Registre Civil vigent, desapareix, donant així més flexibilitat per a autoritzar el canvi  del nom en el registre.

D'altra banda, el procediment de canvi de nom que fins ara s'iniciava mitjançant expedient del Ministeri de Justícia, passarà a autoritzar-se directament per l'Encarregat del Registre Civil, fet que agilitzarà els tràmits.  Aquest procediment registral serà autoritzat sempre que l'interessat provi l'ús habitual del seu nou nom.

Mitjançant l'article 51 de la nova Llei, s'estableix el principi de lliure elecció del nom propi, sent que, a l'hora de triar nom, aquest es limitarà en el següent:

1r No podran consignar-se més de dos noms simples o un compost. 2n No podran imposar-se noms que siguin contraris a la dignitat de la persona ni els que facin confusa la identificació. 3r No podrà imposar-se al nascut nom que ostenti un dels seus germans amb idèntics cognoms, tret que hagués mort.”

Així mateix, en l'article 52, s'estableix el requisit de l'ús habitual del nom que es pretén sol·licitar. Això vol dir que, per a poder accedir a la modificació del nom, no pot triar-se un nom a l'atzar, sinó que haurà de presentar-se adjunta a la sol·licitud de modificació del nom davant el Registre Civil del domicili de la persona interessada, documentació suficient que acrediti que aquesta mateixa és coneguda pel nom que desitja que sigui inscrit tant per amics, familiars, companys de treball o escolars, etc., així com també serà necessari aportar a dos testimonis que puguin corroborar aquest ús habitual en diferents aspectes de la vida *cuotidiana de l'interessat.


En quant al canvi de cognom:

D'igual forma que succeeix amb el canvi de nom, la nova regulació permet a l'Encarregat autoritzar el canvi de cognoms en els següents casos d'una forma més àgil i mitjançant simple declaració de voluntat en virtut de l'article 53 de la Llei del Registre Civil:


- La inversió de l'ordre de cognoms

- Canviar l'anteposició de la preposició “de” al primer cognom que fora usualment nom propi o comencés per tal, així com les conjuncions “i” o “i” entre els cognoms.

- L'acomodació dels cognoms dels fills majors d'edat o emancipats (amb el consentiment exprés dels pares)

- La regularització ortogràfica i adequació gràfica a l'espanyol en cas de cognoms estrangers

- Quan sobre la base d'una filiació rectificada amb posterioritat, es pretengui conservar els cognoms que vinguessin usant abans d'aquesta rectificació.


En canvi, quan el canvi de cognoms no estigui dins dels supòsits esmentats, haurà d'instruir-se mitjançant expedient, un procediment més complex i al qual només es pot accedir si es compleixen amb els requisits que estableix l'article 54 de la tan esmentada Llei. Així doncs, per a autoritzar un canvi de cognoms fora dels supòsits anteriors, serà necessària la concurrència d'aquestes tres condicions:


1) Que el cognom en la forma proposada vingui usant-se de manera habitual (tal com succeeix amb el canvi de nom).

2) Que el cognom o cognoms que es tractin d'unir o modificar pertanyin legítimament al peticionari, és a dir, que siguin cognoms de la mare o del pare de la persona sol·licitant.

3) Que els cognoms que resultin del canvi no provinguin de la mateixa línia, per la qual cosa cadascun dels cognoms ha de pertànyer a una línia diferent. A conseqüència, no es permet el canvi de cognoms en el qual la modificació impliqui que tots dos cognoms sol·licitats provinguin de la mateixa línia, com per exemple, no s'admetrà que una persona pretengui modificar els seus cognoms perquè només constin els cognoms que ostentava la seva mare, sent que els cognoms han de provenir de dues línies diferents a excepció de les famílies monoparentals i en altres casos molt específics.


En casos en els quals hi hagi unes certes circumstàncies excepcionals com pot ser que la persona interessada es tracti d'una víctima de violència de gènere o els seus descendents,  o bé es pretengui modificar un cognom contrari a la dignitat o que ocasioni greus inconvenients, entre altres supòsits, els anteriors requisits no seran aplicable, al que podrà autoritzar-se el canvi de cognoms per Ordre del Ministeri de Justícia si es compleixen la resta de termes fixats reglamentàriament.


En quant als cognoms amb element estranger


Finalment, en l'article 55, s'afegeix referència als cognoms amb element estranger, admetent que els que adquireixin la nacionalitat espanyola, puguin conservar els seus cognoms en la forma en la qual ja els ostentwn , encara que sigui diferent a la legal.

Així mateix, si es tracta d'espanyols que obtenen una nacionalitat d'un altre Estat de la Unió Europea, el canvi de cognoms que hagi resultat en l'altre Estat serà reconegut a Espanya, sempre que aquest no sigui contrari a l'ordre públic espanyol.

Aquestes dues últimes modificacions de l'article 54 i 55, no  entraran en vigor fins  el 30 d'abril de 2021, a causa de les últimes consideracions aportades per l'actualització de l'esmentada Llei en data de 29 d'abril de 2020.

A més, hem de tenir en compte que aquesta Llei ha estat posposada diverses vegades en els últims quatre anys, per la qual cosa estarem atents en cas que torni a retardar-se l'entrada en vigor de la mateixa per a mantenir aquest article actualitzat.

En conclusió, la nova Llei del Registre Civil modernitza el registre i els seus tràmits adaptant-los a la casuística actual, procurant així mateix una major digitalització dels Registres i conseqüentment una agilitació dels seus procediments.


Vol modificar el seu nom o els seus cognoms? Encara li queden dubtes sobre aquest tema? Posi's en contacte amb algun dels professionals especialitzats en aquest tema del nostre despatx mitjançant els nostres serveis de consultes legals online  o bé concertant una cita prèvia en el nostre despatx.

156 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat

Ana Laura

Contestar

Buenas noches quisiera mas información sobre un cambio de apellido paterno

enric

Contestar

Buenas tardes. Uds. creen que sería posible cambiar mi nombre, pasando de Enric a Henric, al igual que se admiten Helena y Elena? Hubo numerosos reyes castellanos en la edad media en España (antes Hispania) con el nombre de Henrique. Gracias

Giovanna

Contestar

Cono es el procedimiento y cuanto me sale en dinero hacer todo

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Giovanna,

Primero deberíamos valorar la viabilidad de nuestra pretensión, para ello necesitamos que nos aportes más información al respecto para poder asesorarte correctamente.

Puedes solicitar una consulta presencial a nuestras oficinas o si lo prefieres utilizar el servicio de consultas legales por videoconferencia con el fin de prestarte este primer servicio y así poder señalarte, clarificada la viabilidad de nuestra pretensión, el coste que tendría nuestra futura nueva actuación ajustada a la realidad de nuestras actuaciones.

Un saludo


Leonardo Sanchez

Contestar

Buenas tardes me llamo claudio leonardo y odio mi primer nombre desde que soy chico tengo 24 años y me gustaria sentirme mucho mas libre y sacarme el primer nombre y leonardo me re gusta ese nombre me siento totalmente libre con ese nombre y me siento yo con ese nombre . Y me gustaria sacarme el primer nombre y dejar solo el segundo y llamarme leonardo sanchez y queria averiguar cuanto sale hacer eso y cuanto costaria el tramite

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola  Leonardo,

Lo primero que deberíamos valorar son las posbilidades de que nuestra solciitud sea aceptada, para ello, deberemos comprobar que se dan en tu caso alguno de los supuestos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico.

Si quieres conocer  directamente nuestros honorarios al respecto, puedes enviarnos un email a atencionalcliente@aobabogados.com donde te podremos informar de forma de ello.

Si por el contrario, prefieres directamente contactar con uno de nuestros abogados especialistas en este tipo de procedimientos, con el que conocer si se producen estos supuestos, puedes solciitarnos una consulta presencial o bien utilizar nuestro servicio legal por videoconferencia

Un saludo

dionel

Contestar

Buenas! Me gustaría saber como hacer para quitarme el apellido paterno y poner el apellido de mi abuela (materna)

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Dionel,

El primero paso sería analizar la viabilidad de nuestra pretensión, para ello necesitamos que nos aportes más información al respecto para poder así asesorarte correctamente sobre las posibilidades de que fructifique nuestra solicitud e inidcarte los pasos a seguir a continuación.

Si lo deseas, puedes contactar con nuestras oficinas o si lo prefieres utilizar el servicio de consultas legales por videoconferencia

Un saludo

Paula Karelic

Contestar

Me llamo Paula Karelic hace ya 47 años, desde mis 20 años, no siendo éste mi nombre de nacimiento sino el de casada. Soy israelí nacida en Uruguay y resido en España hace 17 años. En el mes de Setiembre me otorgaron la nacionalidad pero no he podido jurar en el Registro Civil de Barcelona porque no me pueden inscribir con el nombre con el cual se me conoce y he cursado toda mi vida adulta y profesional. Entiendo de la información sobre el artículo 55 que sí es posible conservar los apellidos como se ostentan, (valga decir que la resolución que otorga la nacionalidad es a Paula Karelic). He enviado un escrito al encargado del registro civil, pero mucho me temo que necesitaré ayuda profesional y me pregunto si tratáis estos casos. Gracias

Marjorie Grados

Contestar

Buenas tardes quisiera cambiarle el apellido a mi niña ya q el padre paterno nunca le dio nada desde q nació sólo le puse el apellido yo el nunca la reconoció actualmente estoy casada y mi esposo ve todo x ella quisiera saber como puedo hacer para ponerle el apellido de mi esposo

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Marjorie,

Con el fin de poder valorar correctamente la viabilidad de nuestra pretensión así cómo, en el caso de que fuera viable, explicarte cómo es el procedimiento precisamos más información al respecto.

Puedes utilizar nuestro servicio legal por videoconferencia o bien solicitar una cita presencial donde un abogado especialista en esta materia te podrá prestar este primer asesoramiento e informarte de todo.

Un saludo

Angie

Contestar

Quisiera hacerles una consulta de como poder cambiarle el apellido a mi niño ya que yo soy una mujer casada y mi esposo no sabe que mi pequeño lleva otro apellido ya que cuando me separe de mi esposo yo estaba embarazada y el no sabía de la existencia de mi menor y cuando le dije no lo quizo reconocer ahora ya mi hijo tiene años y mi esposo lo quiere reconocer como puedo hacer con ese tema me podrían ayudar por favor

Eleonor

Contestar

Buenas tardes, Mi pareja es de nacionalidad austriaca y su apellido es Pollak, por lo que con la fonética española se lee la doble L y puede resultar ofensivo. Nos gustaría saber el procedimiento para adaptar el apellido a la fonética española.

GUSTAVO

Contestar

Buenas. Mi prometida, española, pero nacida en Panamá, se llama oficialmente Enereida, pero ella siempre ha utilizado el nombre de Ana. De hecho, para mi es su nombre desde hace más de 8 años que la conozco y todo el entorno familiar y de amistades siempre la ha llamado así (desconocen incluso que su nombre real es otro). En Octubre vamos a pasar por el juzgado para casarnos y queremos solucionar el tema. Hemos pensado que es una buena idea adoptar el nombre compuesto de ANA ENEREIDA para que quede tanto la denominación que escogieron sus difuntos padres, como la que usa normalmente. ¿Es posible?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Gustavo,

Los supuestos para que prospere una solicitud de este tipo son muy encorsetados por nuestro ordenamiento jurídico; para que podamos prestarte el servicio solicitado puedes utilizar la consulta legal por videoconfencia donde te podrá atender un abogado con el que puedas explicarte con más detalle y así valorar correctamente la viabilidad de dicha pretensión. 

Un saludo

Sasha

Contestar

Hola, yo quisiera cambiarle el nombre a mi hijo que tiene 1año, lo anoto el padre, su nombre es Daren Mario y quisiera cambiarle el Mario por Gabriel. Se puede hacer y cuánto me cuesta?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Sasha,

El primer paso es analizar la viabilidad de si nuestra pretensión se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico; para ello precisamos que nos aportes más información con el fin de poder valorarlo jurídicamente correctamente.

Puedes contactar con nuestras oficinas para solicitar una visita presencial o bien utilizar nuestro servicio online por videoconferencia y poder prestarte así este primer servicio.

Un saludo

Romina

Contestar

Hola. Quiero saber si en Argentina es viable quitarme mi apellido (que es el de mi padre) y cambiarlo por el de mi madre. Gracias

junior ircash

Contestar

quisiera cambiarme de apellidos materno y paterno ya tengo 20 años pero quiero cambiarme ya que no vivo con eelos y me crie con otros familiares y quisiera cambiarme el de ellos

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Junior,

Para conocer si es factible la pretensión que quieres efectuar necesitamos que nos aportes información más detallada y comprobar así que se ajusta a los parámetros que señala nuestro ordenamiento jurídico.

Puedes contactar con nuestra oficina para solicitar una visita presencial o si lo deseas utilizar uno de los servicios online que disponemos para que podamos atenderte de forma personalizada.

Un saludo


Linzay

Contestar

Hola buenas tardes quisiera cambiar el nombre y el apellido de mi hijo ya que el padre progenitor jamas se a hecho responsable de el esto puede ser posible? Cuanto es el costo

Karla

Contestar

Mi hija tiene 13 años y hace 11 q su padre biológico desapareció cortando todo vínculo. No hay cuota alimentaria desde entonces ni ningún tipo de comunicación. Mi hija quiere quitarse el apellido y ser adoptada por su papá de crianza. Podrá hacerlo? A partir de cuando?

Mariana

Contestar

Buenas noches,tengo una consulta. Yo solo estoy reconocida por mi madre y por ende tengo un solo apellido;si quisiera agregarme un segundo apellido ¿como seria el tramita? ¿Podría agregarme cualquier apellido o se tiene alguna limitación?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Mariana,

Te animamos a que utilizes nuestro sservicio online por videoconferencia para que puedas ver resueltas todas las dudas que nos planteas de forma inicial; tanto sobre cómo es el procedimiento cómo sobre las opciones que disponemos para que pueda ser viable.

Nuestro ordenamiento jurídico limita las opciones y posibilidades de poder efectuar esta acción, con lo que conviene conocer bien el escenario previamente en el que nos encontramos y el que te gustaría para que puedas valorarlo así correctamente con el asesoramiento que podamos prestarte.

Un saludo

Miriam Quispe

Contestar

Hola, Buenos Tardes, me comunico con ustedes con el fin de poder conseguir alguna respuesta que pueda ayudarme. Le comento mi situación, e intentado cambiar mi apellido desde chica pero al intento se me comunico desde un registro civil que el tramite iba a ser muy prolongado y costoso, lo que me recomendaban era esperar a que fuese mayor, que ahí si seria mas fácil, Me presente, luego, en el registro civil que figura en mi acta de nacimiento con el fin de cambiar mi apellido paterno por el de mi mamá, pero ahí me informaron que necesitaba el permiso de un juez de paz, para poder comenzar con ellos tramite, lo que es de mi conocimiento es que hoy en día se puese realizar sin la necesidad de hacerlo a través de un juez. Realmente tengo que realizar eso?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Miriam,

Necesitaríamos tener más información al respecto con el fin de conocer exactamente porqué se te orientó hacía el camino que nos señalas para poder realizarlo.

Si lo deseas, puedes utilizar nuestro servicio legal por videoconferencia, donde un abogado especialista en esta materia, con toda la información y explicaciones que le puedas aportar podrá facilitarte el camino a seguir correcto para tal pretensión.

Un saludo

Enrique

Contestar

Buenos días. Mi hijo nacerá en pocas semanas. Mi mujer no quiere perder su segundo apellido (el de su madre) y queremos saber si nuestro hijo podrá llevar como primer apellido el primero paterno y como segundo apellido los dos apellidos de la madre unidos por guión. ¿Que tramites son necesarios para conseguir este objetivo? ¿Ustedes lo gestionan?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Enrique,

Nuestro despacho puede asesorarte y gestionarlo, disponiendo de abogados especialistas en esta materia.

El primer paso sería analizar nuestra pretensión, para ello, así cómo para informarte con detalle del procedimiento a seguir y documentación a aportar puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia o bien contaxctar con nuestras oficinas para mantener una reunión presencial.

Un saludo

Juan Manuel Rodríguez Schmidt

Contestar

Buenos días! Mí Consulta es la siguiente! Quiero retirar el apellido paterno! Dado que nunca mí llamando padre no existió en mí vida! Solo fue mí madre, y el poco trató con mí padre fue horrible! ( De violencia! Mí madre es mí padre todo a la vez! Así como retirar un nombre elegido por mí padre! Y fue punto de gastada de mí padre, sobre mí persona! Podré realizar este pedido! Gracias!

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Juan Manuel,

Los supuestos para que este tipo de actuaciones fructifiquen vienen muy encorsetados por nuestro ordenamiento jurídico, para poder valorarlo correctamente debemos disponer de más información.

Si lo deseas, utiliza nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online o bien coordina una reunión presencial en nuestras oficinas y así podremos prestarte el servicio de forma personalizada.

Un saludo

Alvaro y Julia

Contestar

Hola, Os escribo para solicitar asesoramiento, si fuera viable, para poder emitir un escrito al registro civil para modificar el apellido de nuestra hija, nacida en noviembre de 2021. Queremos ponerle como primer apellido un compuesto del primer apellido paterno y del primer apellido materno con un guion entre medias. El motivo es no perder ni el paterno ni el materno. Ni invertirlos, ni esperar a edad de emancipación. Tanto en el hospital como en el registro la respuesta ha sido un no, sin una respuesta clara, solo referencia a lo normal en España. Gracias de antemano . Júlia y Álvaro

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Júlia y Alvaro,

Os podemos ayudar en esta materia, ya que disponemos de letrados especializados en gestionarlo; al respecto, y con el fin de analizar bien vuestra pretensión, deberíamos tener más información de la que nos facilitais en vuestro escrito, especialmente a la negativa que os indicaron en el registro.

Si lo deseais, con el fin de poder explicaros mejor y valorar así la viablidad de dicha actuación podeis utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia o bien contactar con nuestras oficinas y solicitar una reunión presencial donde os podremos prestar dicho servicio personalizado.

Un saludo


Miriam

Contestar

Hola puedo cambiarle el apellido a mi hija del padre por el de mi pareja tiene 7 años que necesito ?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Miriam,

Primero debemos analizar la viabilidad de nuestra pretensión, y para ello, para comprobar si se ajusta a lo que señala nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de acciones, precisamos que nos aportes más información de la que nos indicas en tu escrito.

Si deseas que te podamos confirmar si es viable en tu caso, puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal online por videoconferencia o bien contactar con nuestras oficinas y solicitarnos una visita presencial con el fin de poder prestarte el servicio de forma correcta,

Un saludo

Vanessa

Contestar

Hola, mi hijo de 2 años lleva los 2 apellidos. Su padre lo abandono. Se le puede quitar al menor el apellido del padre? Un persona que no esta presente en ningún sentido y ya tiene antecedentes de abandono familiar? Gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Vanessa,

Con el fin de poder informarte de todo de forma personalizada y que veas resueltas todas las dudas que se te pueden generar sobre el procedimiento en sí y su viabilidad, puedes utilizar los diversos servicios legales online que ponemos a vuestra disposición, donde aparte de explicarte todo, podremos valorar conjuntamente de forma más precisa la viabilidad de tal actuación

Un saludo

Johanna

Contestar

Hola buen día quería saber como puedo hacer para sacar el apellido paterno ya que me trae complicaciones a la hora de hacer trámites de salud que el padre nunca se hace cargo y quisiera que este con mi apellido

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Johanna,

Primero deberemos valorar si la pretensión que nos señalas se ajusta a los requisitos que nuestro ordenamiento jurídico establece.

Para ello, nos será necesario conversar contigo, con el fin de que, con todas las explicaciones que nos aportes, podamos valorar el éxito de nuestra pretensión y a continuación explicarte el procedimiento qué deberías realizar.

Si lo deseas, para que podamos prestarte este servicio, puedes utilizar la consulta legal por videoconferencia o bien solicitarnos una consulta presencial.

Un saludo

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Silvano,

Primero deberíamos analizar si la pretensión que te gustaría iniciar cumple con los requisitos que nuestro ordenamiento jurídico establece para este tipo de casos.

Para ello, precisamos que nos facilites información más detallada con el fin de poder valorarlo correctamente.

Si deseas que te prestemos este primer servicio, puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia donde un abogado especialista en esta materia, podrá  asesorarte de todo.

Un saludo

Martha Alvarez

Contestar

Buen dia deso cambiar mi nombre cuales son los requisitos y el costo gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Martha,

Primero deberíamos valorar el éxito de nuestra pretensión, es decir, ver si se ajusta a los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico establece para este tipo de solicitudes.

Para ello, necesitamos que nos aportes información con el que podamos analizarlo jurídicamente.

Si deseas que te prestemos este primer servicio y a su vez explicarte el procedimiento completo,  puedes utilizar nuestro servicio de asesoramiento legal por videoconferencia o pedirnos una reunión presencial en nuestras oficinas

Un saludo

Paula

Contestar

Hola, Estic embarassada i tenia intenció d’invertir l’ordre els meus cognoms per registrar el nen amb el meu segon cognom, però no arribo a temps perque al registre civil no hi ha cites des de fa mesos. La meva pregunta és si faig l’inversió dels meus cognoms una vegada nascut i registrat el meu fill (amb el cognom “dolent”) els hi puc canviar a ell també. Gràcies. Paula.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Paula,


Per a poder orientar-te correctament amb la consulta que ens comentes hauríem de tenir més informació de la que ens indiques amb la finalitat de poder valorar-ho correctament i veure quina es la millor opció.

Si vols que et prestem un assessorament complet i personalitzat, i així veure resoltes tots els dubtes que puguis tenir,  pots sol·licitar el nostre servei legal per videoconferència o bé demanar una consulta presencial a les nostres oficines.

Una salutació

Rubén

Contestar

Buenos días. Dentro de poco comenzaré los trámites conseguir la nacionalidad española. Soy argentino, por lo que en mi nombre llevo únicamente el apellido de mi padre (quien es también argentino y también tiene un único apellido, el cual me ha pasado a mí). Ahora que tengo oportunidad al conseguir la nacionalidad, querría tener también el apellido de mi madre, lo cual me comentaron en la reunión previa al papeleo que es posible. El caso es que mi madre, que es Paraguaya, tiene dos apellidos, el primero es de su padre, con el cual no tiene ninguna relación, y el segundo es el de su madre, que es mi abuela con la que tengo mucha relación y es el apellido que comparte el resto de la familia, mis tíos, tías, primos, etc. ¿Hay alguna manera de, al adquirir la nacionalidad española, llevar el PRIMER apellido de mi padre como primer apellido y el SEGUNDO apellido de mi madre como primer apellido, en lugar de lo común que es llevar el primer apellido de cada padre? ¿Qué tendría que hacer en este caso? No importa si es un trámite tedioso, no me urge conseguir la nacionalidad, si tarda un par de meses más no supone ningún, problema, pero realmente quiero llevar un apellido de mi madre, concretamente su segundo apellido. Gracias de antemano.

Núria

Contestar

Hola, El nou nom oficial és Maria Nuria, i voldria treure'm el primer nom "Maria", i afegir l'accent a la "u" de Núria. Això es considera un canvi de nom o canvi a Català, que crec que és més senzill el tràmit?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Núria,

Per a informar-te de la millor opció i el procediment que hauries de fer, pots sol·licitar el nostre servei legal per videoconferència o bé demanar una consulta presencial a les nostres oficines, on et podrem realitzarun assessorament complet i personalitzat per un advocat especialista, i així veure resoltes tots els dubtes que puguis tenir al respecte,  

Una salutació

Diana

Contestar

Hola quisiera sacarme el apellido paterno al igual que mi hermano, ya que solo nos dio el apellido y desde que tenemos uso de razón nunca lo vimos ni lo conocemos. Es muy complejo?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Diana,

Primero deberíamos confirmar si es viable nuestra pretensión. Para ello necesitamos que nos aportes más información de lo que nos señalas para comprobar que se ajusta a una de las situaciones que nuestro ordenamiento jurídico reconoce.

Si lo deseas puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia o bien solicitar una reunión presencial en nuestras oficinas, donde aparte de valorar si es posible te indicamos cómo es el procedimiento a seguir.

Un saludo

Noemí

Contestar

Hola, mi exmarido tiene una sentencia por violencia de género y quería saber si mis hijas de 13 y 10 años podrían eliminar el apellido materno de sus nombre. Si es así díganme cómo proceder a través de ustedes o de otra forma para realizar ese cambio. Atentamente

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Noemí,

Para asegurarnos que se cumplen los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico establece para que prospere, necesitamos más información de la que nos indicas en tu comentario.

Podemos valorar la viabilidad y explicarte cómo es el procedimiento y qué necesitarías a través de nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia donde un abogado especialista en esta materia, te podrá prestar el servicio de forma personalizada.

Un saludo

Lara

Contestar

Buenas, me surge una duda: Me gustaría cambiar el orden de mis apellidos, sin embargo, ambos son los apellidos de mi madre. ¿Sería esto algún impedimento? ¿Podría, también, quedarme solamente con uno? Gracias, un saludo.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Lara,

Para poder orientarte sobre la viabilidad entre las opciones que nos planteas, precisamos que nos facilites más información de la que nos indicas.

Con esta información que nos puedas aportar, podremos valorar jurídicamente, en el caso de que fueran viable, la mejor opción y así puedas decidir al respecto.

Puedes solicitarnos una consulta presencial en nuestras oficinas o utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia y así poder prestarte el servicio de forma personalizada.

Un saludo


Alejandra

Contestar

Hola quisiera información para sacar el apellido paterno

Pilar

Contestar

Buenas queremos cambiar el apellido de mi primer hijo ya que soy madre monoparental y tengo otro hijo con mi pareja y el ha criado al primero el niño ya tiene 8 años y reclama el xq no tiene el mismo apellido que su hermano creemos que eso le está frustrando llevamos seis años y medio juntos ya es hora que unifiquemos apellidos cómo podría hacerlo ??

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Pilar,

Para asegurarnos que el supuesto que nos planteas se ajusta a uno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico establece, necesitamos que nos facilites más informacion de la que nos indicas.

Si quieres que te orientemos sobre las posibilidades de realizarlo y explicarte con detalle cómo sería el procedimiento y qué necesitarías; puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videocomferencia  o bien solicitarnos una visita presencial en nuestras oficinas y te podremos prestar este primer servicio de forma personalizada.

Un saludoWendy Martínez

Contestar

Hola mi nombre es wendy Martínez y quiero quitar el Martínez de nombre de mis hijas que son menores de edad se puede esto ? Quedo al pendiente Gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Wendy,

Precisamos información más completa para poder valorar si en tu caso se cumplen alguno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico dispone.

Si lo deseas, utiliza nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online o bien solicítanos una visita presencial en nuestras oficinas y así poder valorarlo de forma correcta con toda la información detallada que nos puedas aportar y si procede, explicarte cómo es el procedimiento.

Un saludo


Montserrat

Contestar

Buenas tardes, tengo una hija que desde que nació su padre biológico la habrá visto 4veces, no le pasó nunca manutención y yo me volví a casar, tengo dos hijas más, y quisiera que todas lleven el mismo apellido

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Montserrat,

Para valorar correctamente si se cumplen alguno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico dispone para este tipo de actuaciones, necesitamos que nos aportes más información de la que nos indicas en tu breve exposición.

Si lo deseas, utiliza en el menu superior, dentro de servicios online,
nuestra consulta legal por videoconferencia o bien solicítanos una reunión en nuestras oficinas y así podremos valorarlo de forma correcta con toda la información detallada que nos facilites y si procede, explicarte cómo es el procedimiento completo.

Un saludo

Cristina

Contestar

Buenos días Se puede poner mi tercer apellido en primer lugar? Es decir, el segundo apellido paterno que pase a ser el primero?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Cristina,

Para llegar a valorar si se cumplen alguno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico dispone para que este tipo de actuaciones sean válidas, precisamos que nos facilites más información de la que nos indicas en tu breve exposición.

Si lo deseas utiliza, en el menu superior dentro de servicios online
nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia o bien solicítanos una visita presencial en nuestras oficinas y así podremos asesorarte de forma correcta y personalizada.

Un saludo

Ximena

Contestar

Quisiera información sobre cambiar o quitar mi apellido paterno

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Ximena,

En el menu superior, dentro de servicios online, encontrarás nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia o bien contacta con nosotros y solícitanos una reunión presencial en nuestras oficinas y asi un abogad@ especialista en la materia objeto de consulta podrá asesorarte de forma personalizada con todas las dudas que pudieras tener al respecto.

Un saludo

Paola Dominguez

Contestar

Hola quería saber si se puede modificar un error en el nombre mi hija tiene 5 años y es JANNA pero figura como JANA le falta una N

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Paola,

Para consultas tan específicas como la que nos indicas disponemos en el menu superior, dentro de servicios online, consulta online vía web; a través de este mecanismo un abogad@ especialista en la materia objeto de consulta podrá responderte por escrito en 24 horas laborables directamente a la duda que nos transmites. Comprueba las condiciones de este servicio y si tuvieras más dudas puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia.

Un saludo

Macarena

Contestar

Buenas noches mi nombre es macarena me gustaría unir mis apellidos actuales mediante un “-“, un “de” o un “y” para que posteriormente cuando tenga hijos los lleve así, como Puedo solicitarlo? Gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Macarena,

En el menu superior, dentro de servicios online, encontrarás nuestro servicio de consulta online vía web, a través de este mecanismo para consultas muy específicas un abogad@ especialista en la materia podrá responderte por escrito en 24 horas laborables a la duda que nos transmites. Comprueba las condiciones de este servicio y si tuvieras más dudas puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia y podremos asesorarte de forma personalizada de, en el caso de que fuera viable, cómo deberías proceder.

Un saludo

carlos diaz martinez

Contestar

disculpen me gustaria saber si podria registrar a mi padre en mi acta ya que en esta se encuentra nulo y por lo tanto tengo los dos apellidos de mi madre ella se llama isabel diaz martinez y yo me llamo carlos diaz martinez parece como si fuera mi hermana la cuestion aqui es que mi padre fallecio hace 3 meses cuento con sus documentos originales acta de difuncion y en general todo actualizado de antemano muchas gracias por su tiempo

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Carlos,

El ordenamiento jurídico español establece una serie de supuestos muy concretos para que esta pretensión acabe realizándose. Para valorarlo correctamente, precisamos que nos aportes más información de la que nos señalas.
 
Si quieres que te asesoremos sobre si es posible, en el menu superior dentro de servicios online, encontrarás nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia, de forma que podrás conectarte con un abogado especialista en esta materia y así podremos asesorarte de forma personalizada al respecto.

Un saludo

María José

Contestar

Hola buenas me gustaría saber si se podría “acortar” el nombre, yo me llamo María José aunque todos me conocen simplemente como maría.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola María,

Nuestro Ordenamiento jurídico establece una serie de supuestos muy concretos para que esta pretensión acabe materializándose.

Si quieres que te asesoremos sobre si es posible en tu caso, en el menu superior dentro de servicios online, encontrarás nuestro servicio de consulta online vía web, mecanismo para consultas muy específicas donde un abogad@ especialista en la materia podrá responderte por escrito en 24 horas laborables a la duda que nos transmites. Comprueba las condiciones de este servicio y si tuvieras más dudas puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia y podremos asesorarte de forma personalizada de, en el caso de que fuera viable, cómo deberías proceder.

Un saludo

Lourdes Moreira

Contestar

Buenos días tengo un hijo varón de 18 años que está interesado en cambiar sus apellidos de orden, que le quede primero el apellido materno y en segundo lugar el paterno. Quería consultar en ese caso que trámite hay que hacer, donde hay que dirigirse, que costo tiene y que tiempo lleva. Muchas gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Lourdes,

Con el fin de poder explicarte las opciones que disponemos, su viabilidad  y cómo deberías proceder y qué necesitas en el menu superior dentro de servicios online, encontrarás nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia, con el que podrás conectarte con un abogado especialista en esta materia como si estuvieras en nuestras oficinas y así podremos asesorarte de forma personalizada  y completa al respecto. Consulta las condiciones de este servicio.

Un saludo

Jose

Contestar

Hola tengo los apellidos de mi padrastro no es mi padre legítimo el esta teniendo problemas de deudas muy graves y esto me está empezando a salpicar comp puedo canabiar los apellidos tengo 40 años

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola  Jose,

Si deseas que te podamos asesorar de forma personalizada y completa al respecto, en el menu superior dentro de servicios online, encontrarás nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia, con el que podrás conectarte con un abogado especialista en esta materia como si estuvieras en nuestras oficinas y así podremos  responderte a todas las dudas que pudieras tener, tanto de la viabilidad de la pretensión manifiesta (con información más completa de la que nos indicas) cómo del procedimiento. Consulta las condiciones de este servicio.

Un saludo

Eduardo Hernández castillo

Contestar

Buenas tardes mi hija tiene nueve años y no doy su padre biológico tengo con ella desde un año de nacida le quiero cambiar el apeido por el mío

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Eduardo,

Previamente necesitamos analizar la viabilidad de la pretensión que te interesaría iniciar. Para ello, necesitamos con la información más detallada que nos puedas facilitar, si se ajusta a uno de los supuestos que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Para ello, si  lo deseas, utiliza nuestros servicio online de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en nuestra web, dentro de servicios online o bien solicita una consulta presencial en nuestras oficinas y un abogado especialista en esta materia te podrá asesorar de forma personalizada.

Un saludo

Carla

Contestar

Mi bebé tiene dos meses y me gustaría cambiarle el nombre ¿qué debo hacer? ¿He de esperar dos años para efectuar el cambio? Gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Carla,

Para poder valorar si sería viable la pretensión que nos señalas, debemos comprobar con información más completa que nos puedas facilitar si se cumplen los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico indica para este tipo de casos.

Si lo deseas, puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en nuestra web, dentro de servicios online, o bien solicitar una consulta presencial en nuestras oficinas y un abogado especialista en esta materia te podrá asesorar de forma personalizada y si procede cómo deberías realizarlo.

Un saludo

Johana

Contestar

Hola buenas me comunico para informarme para hacer un cambio de apellido si es posible quiero ponerle el apellido a mi.hijo y sacarle el q tiene ya que el progenitor no está presente

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Johana,

Con el fin de que podamos valorar la viabilidad de la pretensión que nos indicas, necesitamos comprobar con información más detallada si se ajusta a uno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce.


Para ello, puedes utilizar nuestros servicio online de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en nuestra web, dentro de servicios online  o solicitar una consulta presencial en nuestras oficinas y un abogado especialista te podrá asesorar de forma personalizada y completa.

Un saludo

Nataly

Contestar

Hola, quisiera saber si es posible añadirme un nombre mi nombre es Nataly solo tengo 1 quisiera añadirle Urek

Beni

Contestar

Hola buenos dias , una breve pregunta, mi nombre es benigno y me gustaría cambiar que solo fuese Beny, se podría hacer ese cambio

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Beni,

Para consultas tan específicas como la que nos indicas, en el menu superior, dentro de servicios online, encontrarás nuestro servicio de consulta online vía web.

A través de este mecanismo de asesoramiento un abogad@ podrá responderte por escrito en 24 horas laborables a la cuestión que nos planteas. Comprueba las condiciones de este servicio y si tuvieras más dudas al respecto, puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia y podremos asesorarte así de forma personalizada.

Un saludo

Brenda Micaela Gomes Coelho

Contestar

Quiero sacarle el apellido del padre a mis hijos porque no se hace cargo de ellos , y me hago cargo sola de ellos. Como puedo hacerlo?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Brenda,

Primero deberíamos valorar la viabilidad de dicha pretensión ya que nuestro ordenamiento jurídico dispone supuestos muy concretos para que se pueda realizar.

Si quieres, para este primer servicio, puedes utilizar nuestro servicio legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior dentro de servicios online y así podremos guiarte al respecto tanto en su viablidad cómo en el procedimiento directamente a través d eun abogado especialista en esta materia.

Un saludo


Juan José Fernánde Lucas

Contestar

Buenas señores, les escribo para informarme si es posible acerca del cambio de apellidos, más concretamente para cambiar mi primer apellido paterno, por el segundo apellido paterno. ¿Es posible en la Región de Murcia este cambio siendo mayor de edad? Gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Juan José,

Primero debemos analizar la viabilidad de nuestra pretensión, ya que nuestro ordenamiento jurídico lo permite para casos muy concretos.

Para ello, necesitaríamos interactuar contigo, con el fin de poder obtener más información al respecto y así analizar correctamente si se ajusta a Derecho. Si lo deseas, puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online, desde donde te podremos ofrecer un servicio personalizado tanto en analizalo y asesorarte como en informarte de cómo es el procedimiento.

Un saludo

Noelia

Contestar

Hola cómo les va mí consulta es la siguiente tengo una hija de cinco años no es un padre presente no sabe si mí hija está bien de salud o si está viva ya que a la edad de un mes de vida de mí hija el se fue desapareció , nunca se izo cargo solo le puso su apellido ,tenía una abogada por qué yo quiero que tenga solo el apellido mío si no le interesa o si se puede cambiar de orden hasta que ella sea mayor espero su respuesta gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Noelia,

Sí que podemos ayudarte; tanto para ver la viabilidad de la pretensión cómo de explicarte el procedimiento para poder efectuarlo y si procede gestionarlo. Para ello, necesitamos información más detallada y completa de la que nos señalas en tu escrito.

Si deseas que te prestemos este primer servicio de asesoramiento, puedes utilizar la consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menu superior (dentro de servicios online) o bien ponerte en contacto con nuestras oficinas y coordinar una visita presencial y te podremos prestar este primer servicio de forma personalizada y completa.

Un saludo

Cintia Gonzalez

Contestar

Hola. Mí hija tiene 20 años. Y quiere cambiarse el apellido de miex . El abuso de ella. Quiero saber que trámites debemos hacer. Porque nos dijeron que debemos hacer unos papeles. Ir a audiencia. Y no se que mas. El no es el papá bilogico. El la reconoció cuando ella tenía dos años. Aparte de que esperamos se haga justicia, me parece una locura tener que hacer todo ese papeleo..x muchas gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Cintia,

Primero deberíamos analizar con mayor profundidad la viaibilidad de la pretensión, ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos en que puede llegar a buen término.

Si deseas que te prestemos un primer aesoramiento personalizado, en que podamos analizarlo y valorar la viaiblidad así cómo explicarte cómo es el procedimiento y qué necesitas, puedes utilizar nuestro servicio legal de videoconferencia, que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online o bien coordinar una visita presencial en nuestras oficinas.

Un saludo

Patricia

Contestar

Hola tengo una pregunta mi esposo quisiera cambiar su apeido Al de su abuela paterna en su acts de nacimiento, es possible ? Gracias !

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Patricia,

Para poder valorar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia necesitamos disponer de información más detallada al respecto.

Si deseas que te prestemos un primer asesoramiento, en el que podamos comprobar si se ajusta a uno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico establece así como explicarte cómo sería el procedimiento y qué necesitais, puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia, que encontrarás en el menu superior, dentro de servicios online o bien contacta con nuestras oficinas y coordina una consulta presencial en nuestras oficinas.

Un saludo


Michelle Pineda

Contestar

Disculpen mi pregunta cuanto demora el cambio de apellidos? llevamos esperando mas de 3 años desde que se presento la solicitud ...y no hay respuesta , que podria hacer se necesita viajar a españa ya que se esta en el pais natal pero presentado los papeles en Madrid y la abogada con la que se tramito no sirvio de nada no contesta llamadas ni mensajes

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Michelle,

¿Dónde presentasteis la solicitud? ¿Dispones de una copia al respecto? Para poder orientarte correctamente debemos comprobar  y ampliar lo que nos indicas, si lo deseas, podemos prestarte un servicio inicial de asesoramiento utilizando nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia, que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y un letrado especialista en la mteria podrá ayudarte al respecto.

Un saludp


VICTOR MAnuel mercado revilla

Contestar

Cuanto cuesta y cuanto tarda cambiar el apellido de mi madre, la cual falleció en 2018, ya que en mi acta de nacimiento dice "De Mercado” y debe decir ”Giese

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Victor,

Primero debemos contrastar contigo información más detallada  y completa de la que nos indicas en tu exposición para comprobar la viabilidad de la pretensión señalada.

Si lo deseas, puedes utilizar para esta primera fase de asoramiento en el que te podamos indicar la viabilidad, cómo debería realizarse y qué necesitarías nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte el servicio de forma personalizada.. Consulta las condiciones de este servicio.

El propio letrado que te atendería, podría informarte una vez valorada las actuaciones finales a desarrollar posibles honorarios futuros.

Un saludo


Elena

Contestar

Buenos días, Muy pronto cambiaré de nombres, y me gustaría saber si es necesario que la empresa donde trabajo me redacte otra vez el contrato con los nuevos datos. Gracias!

Dora

Contestar

Necesito hacer el cambio de mis datos urgente

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Dora,

Al respecto de la materia objeto de consulta (entendemos que te refieres a cambio de apellidos) y con el fin de informarte sobre la viabilidad de la pretensión así cómo explicarte el procedimiento y qué necesitarías puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia, que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y podremos asesorarte de forma personalizada.

Un saludo

Tamara

Contestar

Hola, En mi caso la consulta es en qué puede afectarme legalmente este cambio de nombre. Al figurar de titular de un piso, una hipoteca, el identificador digital, los datos en el censo, seguridad social o hacienda... ¿puede suponer un sinfín de papeles que el cambio de nombre quede reflejado? Me gustaría gestionar el cambio pero me da miedo que a corto o largo plazo me suponga problemas en otros campos. Un saludo y gracias de antemano

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Tamara,

Para poder asesorarte al respecto, no sólo en los efectos que produce, sino en su posible vaiblidad, cómo se realiza y qué ncesitas puedes utilizar nuestro servicio de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte el servicio de forma completa y personalizada por un abogado especialista en esta materia. Consulta las condiciones.

Un saludo

Mairelys mirabal

Contestar

¿Puede una persona cambiar el apellido paterno de su hijo . Cuando quien lo reconoció no es su padre Biológico?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Mairelys,

Para consultas tan específicas como la que nos señalas, puedes utilizar el servicio de consulta legal online via web, que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y en 24 horas laborables recibirás respuesta por escrito por un abogado especialista en la materia. Consulta las condiciones de este servicio.

Si por el contrario quieres un servicio más completo te recomendamos el servicio legal por videoconferencia y podremos asesorarte ante más dudas que pudieras tener.

Un saludo

Cinthia Avila

Contestar

Buenas tengo una consulta. Resulta que yo solo cuento con mis apellidos maternos debido a que nunca conocí a mi padre pero ahora mi padre quiere darme su apellido cuál es el trámite que debería seguir y además tengo 2 niñitas quisiera saber si perjudica en algo a ellas o también tendría que hacer cambio de apellido a mis menores hijas

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Cinthia,

Para consultas tan específicas como la que nos señalas, puedes utilizar el servicio de consulta legal online via web, que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y en 24 horas laborables recibirás respuesta por escrito por un abogado especialista en la materia. Consulta las condiciones de este servicio.

Si por el contrario quieres un servicio más completo te recomendamos el servicio legal por videoconferencia y podremos asesorarte ante más dudas que pudieras tener al respecto del procedimiento indicado.

Un saludo

cecilia luz silveira

Contestar

hola, en mi caso quiero agregarme un tercer nombre que corresponderia a homenajear a mi abuela que me crio, tengo 42 años soy de buenos aires

Daniela Alejandra

Contestar

Que tal, buenas tardes Siempre eh tenido una pésima relación con mi padre, jamás a figurado en mi vida, y la única familia que tengo es la materna, puedo cambiarme su apellido y usar ambos apellidos de mi madre? Si es así que consecuencias me traería, tengo 21 años

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Daniela,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Mauricio Chávez

Contestar

Hola es posible cambiar el apellido del padre biológico y ponerle mi apellido a los niños de mi esposa, ya que el padre biológico es irresponsable, drogadicto

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Mauricio,

Primero deberíamos analizar con información más detallada que nos puedas facilitar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Alejandro

Contestar

Buenas tardes, mi consulta es que quisiera recuperar un apellido que ha estado en la familia desde el año 1.247 hasta mi abuelo, que lo heredó por vía materna. Él se llamaba Luis López Orduña y me gustaría añadirlo a mi primer apellido en un compuesto: López-Orduña. Ya lo utilizo de hecho. Muchas gracias de antemano, un saludo cordial

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Alejandro,

Para consultas tan específicas como la que nos señalas, puedes utilizar el servicio de consulta legal online via web, que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y en 24 horas laborables recibirás respuesta por escrito por un abogado especialista en la materia. Consulta las condiciones de este servicio.

Si por el contrario quieres un servicio más completo te recomendamos el servicio legal por videoconferencia y podremos asesorarte ante más dudas que pudieras tener al respecto del procedimiento indicado.

Un saludo

David

Contestar

Buenas, soy extranjero nacionalizado español hace 8 años, y quería saber si puedo invertir el orden de mis apellidos ya que desconocía eso, y otra cosa, si en todo caso no se puede, podría cambiar el orden de mis apellidos en mis país natal y después de eso pedir que me lo cambien aquí?, gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola David,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Estefania

Contestar

Hola! Me voy a casar en Inglaterra en unos días y quisiera tomar el apelido de mi esposo (3 letras, en oposición a 11 letras en los dos apellidos míos). Qué trámites tengo que hacer en Argentina para que el cambio se refleje en mi DNI y mi pasaporte? Desde ya, muchas gracias por su tiempo.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Estefania,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico de España reconoce.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Brenda Guadalupe Zúñiga arce

Contestar

Me gustaría que me brinde información.le quiero cambiar el apellido paterno a mi hijo ya que su padre lo abandonó hace tres años y no cumple con pencion alimenticia

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Brenda,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico en España reconoce.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Maria

Contestar

Hola queria saber en que pais se hizo la reforma de esta nueva ley gracias

Julieta

Contestar

Hola quería saber si puedo hacer el cambio de apellido de mi hija tiene 7 años??a persona que le dio el apellido no es su padre y además no está con ella y nunca se hizo cargo no sabemos nada de él...

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Julieta,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico en España reconoce.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Héctor Byron

Contestar

Hola cordialmente saludarle mi consulta es quiero saber cómo puedo sacar el apellido a mi hermano por parte de madre el padre no se a echó presente desde los 2 años y no hay señal de el si me puedes ayudar mil gracia gracias

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Héctor,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico en España reconoce.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos la viabilidad, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia o bien contacta con nuestras ofiicnas y coordinaremos una reunión presencial.

Un saludo

Luis Laureano

Contestar

Buenas tardes, quería ver si se podía hacer un cambio de apellidos, la hija de mi novia, pues tiene los apellidos de mi novia, Zapata Olguin y queríamos ponerle mi apellido para que quedara como Laureano Zapata, se podría hacer ese trámite?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Luis,

Para consultas tan específicas como la que nos señalas, puedes utilizar el servicio de consulta legal online via web, que encontrarás en el menu superior dentro de servicios online y en 24 horas laborables recibirás respuesta por escrito por un abogado especialista en la materia. Consulta las condiciones de este servicio.

Si por el contrario quieres un servicio más completo en el que podramos ayudarte en las dudas que te puedan surgir sobre cómo es el procedimiento y qué necesirtariais te recomendamos el servicio legal por videoconferencia  y mantendrás una reunión como si estuvieras presencialmente en nuestras oficinas con un abogado que te facilitará todas las respuestas a las dudas al respecto.

Un saludo

Mario Martinez

Contestar

Una pregunta, se puede cambiar el apellido de 2 niños de 9 y 13 años cuyo padre ya falleció y la madre se caso con otro y quiere que los niños lleven su apellido

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Mario,

Primero deberíamos analizar con mayor profundidad la viaibilidad de la pretensión, ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos en que puede llegar a buen término y necesitaríamos interactuar contigo para ayudarte.

Si deseas que te prestemos un primer aesoramiento personalizado, en que podamos analizarlo y valorar la viaiblidad así cómo explicarte cómo es el procedimiento y qué necesitas, puedes utilizar nuestro servicio legal de videoconferencia, que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online o bien coordinar una visita presencial en nuestras oficinas.

Un saludo

MARYANNICK

Contestar

BUENAS TARDES. SERIA TAN AMABLE DECIRME SI USTEDES TIENEN EL MISMO SERVICIO EN MÉXICO CON LAS LEYES DE MÉXICO, O DARME UN CONTACTO QUE LO HACE. GRACIAS POR ADELANTADO MARIANA

Maria Eugenia Juárez

Contestar

Yo solo para saber si puedo cambiar el apellido de mi hija ,el que trae no es de su padre es de otra persona que solo le dio apellido

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Maria,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico en España reconoce y para ello necesitamos información más completa.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menu superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

cynthia

Contestar

Hola cómo cambiar el apellido a mi hijo

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Cynthia,

Primero deberíamos valorar el éxito de nuestra pretensión, es decir, ver si se ajusta a los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico establece para este tipo de solicitudes.

Para ello, necesitamos que nos aportes información con el que podamos así analizarlo jurídicamente.

Si deseas que te prestemos este primer servicio y a su vez explicarte cómo sería el procedimiento,  puedes utilizar nuestro servicio de asesoramiento legal por videoconferencia que encontrarás en el menu superior, dentro de servicios online o contactar con nuestras oficinas y coordinaremos una reunión presencial en nuestras oficinas

Un saludo