Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Què podem reclamar i quant en una reclamació de indemnització en un accident de circulació?

Tenint en compte la regulació del Codi Civil, els articles de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Moto (“Llei sobre RC i Assegurança” en endavant), el mòdul CICOS, així com la modificació d’alguns dels seus articles des del 1 de gener de 2016, moment en el que entrà en vigor la Llei 35/2015 de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (també coneguda com a “Barem”), tractarem sobre els conceptes que poden reclamar-se i el termini per a la corresponent reclamació.


La importància de la data del sinistre per a determinar el barem aplicable


En primer lloc, hem de tenir en compte què, en virtut de l’article 49.1 del text Refós de la Llei sobre RC i Assegurança, les quanties i límits indemnitzatoris fixats en aquesta pròpia normativa, s’actualitzen automàticament cada any en el percentatge de l’índex de revalorització de les pensions previst a la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat, pel que és important poder concretar la data en la què es va produir l’accident i les lesions, amb tal de quantificar el dany sofert i ponderant les quanties actualitzades segons l’any de l’accident.

Tanmateix, factors com l’edat de la víctima i/o perjudicats, com les seves circumstàncies personals, familiars i laborals en la data de l’accident, seran un factor rellevant a tenir en compte per a la valorització de les quanties.


No culpabilitat del perjudicat


En segon lloc, la Llei 35/2015 modifica la Llei sobre RC i Assegurança i en concret el seu article 7.1, de mode que la seva redacció estableix què l’assegurador, i citem textualment, “[...] haurà de satisfer al perjudicat el import dels danys soferts en la seva persona i els seus bens, així com a les despeses i altres perjudicis als que tingui dret [...]”. Això significa què, si queda demostrat que el fet pel que es va produir l’accident no és culpa del lesionat, hi haurà lloc a exigir la responsabilitat civil i, per tant, podran reclamar-se els danys ocasionats que desglossem a continuació:


Quins danys es poden reclamar?


Podran reclamar-se:

1. Els danys ocasionats al vehicle (cotxe, motocicleta, ciclomotor…)

2. Els danys ocasionats al casc i indumentària adequada per a motoristes.

3. Les lesions al perjudicat

4. Els danys materials (roba, accessoris, mòbils, ordinadors portàtils etc.) a causa del accident, sempre que pugui evidenciar-se que els desperfectes, o posterior reparació, es van produir a raó del sinistre.

5. Les despeses del pàrquing, transport públic o taxi, que es derivin d'acudir a rehabilitació i desplaçaments al metge.

6. Depenent de les circumstàncies, també podran reclamar-se aquelles activitats esportives extraordinàries en les quals el lesionat estigui Federat.

En particular, al que respecte dels danys o inutilitat del casc degut a l’accident, es valoritzarà, compensarà i tramitarà de forma més àgil gràcies al mòdul CICO, habilitat pel Conveni de Indemnització Directa Espanyol i l’acord complementari d’aquest, l’Acord Suplementari al Conveni de Indemnització Directa, en aquells casos en els què no s’hagués complimentat la Declaració Amistosa d’Accident d’Automòbil o no ser vàlida per mancar els requisits establerts legalment. Cal afegir què el import del valor del casc o de la indumentària no s’inclourà en el valor donat sobre la moto, sinó que es realitzarà a través d’una valorització independent.


Quins terminis es tenen per acudir al metge i reclamar la indemnització?


En virtut de l’article 135.1 b) de la Llei del Barem (llei 35/2015), s’estableix el criteri cronològic en relació a la indemnització per traumatismes menors de la columna vertebral, consistint en què haurà d’acudir-se al metge en un termini de 72 hores posteriors a l’accident o bé, que la simptomatologia s’hagi manifestat en aquest període i pugui acreditar-se de forma mèdica.

Per tant, essent que la majoria d’accidents comporten algun tipus de lesió menor a la columna vertebral o lesió cervical, la nostra recomanació és acudir en aquest període de temps amb tal de poder acreditar-ho a la reclamació.

En quant al fet de la reclamació en si, l’article 7.1 de la citada Llei, en el seu segon paràgraf, requereix l’acció directa per a exigir a l’assegurador la satisfacció dels danys ocasionats que es dugui a terme en el transcurs d’un any, ja sigui per al perjudicat o els seus hereus. És a dir, la prescripció per a reclamar els danys i la indemnització corresponent és d’un any.

Aquest període de temps es comptarà a partir de la data de la curació de les lesions o data d’alta mèdica o bé en el moment en el què es poguessin determinar les seqüeles segons el cas.

No obstant l’anterior, amb caràcter previ, i en la major brevetat possible des de l’accident, haurà de comunicar a la seva asseguradora el sinistre (en la pòlissa sol establir-se un termini de 24-72h)


Comunicació a la companyia asseguradora i designació d’advocat


Tot i que l’asseguradora li assigni un advocat que pugui atendre la seva reclamació, vostè té el dret d’escollir un advocat a la seva elecció o de confiança i que vostè prefereixi. Per això, si vostè opta per a què el seu advocat dugui a terme la reclamació de l’accident, ho haurà de comunicar a l’asseguradora, i serà aquesta la que reemborsarà a vostè les despeses que hagi de fer front per  reclamar els danys  (amb els límits econòmics que marqui la seva pòlissa).


En cas de que tingui dubtes sobre terminis, la documentació necessària a aportar o la valorització de la seva indemnització o necessita que el nostre despatx s’ocupi de la reclamació extrajudicial i/o judicial de les lesions o danys que li hagin causat en un accident de tràfic, posi’s en contacte amb algun dels nostres advocats experts en accidents de circulació mitjançant el nostre servei de consultes online, videoconferència, o bé, concertant una cita prèvia al nostre despatx.


0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat