Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Nou cop a les clàusules sòl: Sentència del TJUE a favor dels afectats reconeixent la retroactivitat total

Avui hem conegut l'esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte la retroactivitat de les clàusules sòl.

Les clàusules sòl o clàusules terra son una pràctica bancària utilitzada a l'hora de signar préstecs hipotecaris en el que es fixa  un percentatge mínim d'interès que refeix durant l'amortització del préstec, de manera que,
independentment de les variacions que presenta l'EURIBOR, tals clàusules imposen un percentatge mínim d'interès que s'aplica a les quotes que el prestatari hagi de pagar, succeint  a efectes pràctics que el consumidor tingui un interès fix en comptes d'un interès variable com a conseqüència de l'aplicació de les mateixes.

Així,  amb la baixada en els últims anys de l'EURIBOR, els prestataris que disposaven d'aquest tipus de clàusules, han vist com no han estat afavorits per aquestes baixades, sent obligats a pagar una quota hipotecària més elevada de la que hauria correspòs, tot això  arrel del tipus mínim establert per tals clàusules encara que l'EURIBOR es trobés per sota.

Aquesta situació, va iniciar un periple judicial per part de molts afectats per aquesta clàusula doncs es partia de que la banca no havia estat el suficient transparent a l'hora d'exposar el producte a l'usuari. Això va es va culminar amb una Sentència molt important que tractava aquest assumpte: la  Sentencia dictada pel Tribunal Suprem el 9 de setembre de 2013, en la qual es va declarar que  aquestes clàusules són licites sempre que compleixin amb els requisits d'especial transparència exigible en els contractes celebrats amb els consumidors, en  cas contrari, haurien de considerar-se abusives i nul·les per falta de transparència. No obstant, les bones notícies van ser parcials, ja que es va limitat en el temps els efectes de la nul·litat de les mateixes: La clàusula sòl deixaria d'aplicar-se a partir del 9 de maig de 2013, però no obligava a la banca a retornar les quantitats ja satisfetes anteriorment a aquesta data.

Davant aquesta posició del Tribunal Suprem, afectats per aquest tipus de clàusules van plantejar  davant el TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea) la qüestió de si aquesta limitació a 9 de maig de 2013 de la compensació econòmica  vulnerava o no la normativa europea de protecció al consumidor, i encara que  el dictamen preliminar de l'advocat general  de la Unió Europea publicat al juliol donava la raó a les entitats, la decisió ha estat ben diferent, doncs s' ha fet públic que el Tribunal dictamina que tal limitació temporal s'oposa al dret comunitari, la qual cosa en la pràctica suposa reconèixer la retroactivitat total de la clàusula sòl o terra des de la signatura del préstec hipotecari.

Aquesta sentència sosté que  “La declaració judicial del caràcter abusiu d'una clàusula ha de tenir com a conseqüència el  restabliment de la situació en la qual es trobaria el consumidor de no haver existit aquesta clàusula.  Així, la declaració del caràcter abusiu de les clàusules sòl ha de permetre la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel professional en detriment del consumidor.”

“Tal limitació en el temps resulta una protecció dels consumidors incompleta i insuficient que no constitueix un mitjà adequat i eficaç perquè cessi l'ús de les clàusules abusives, en contra del que exigeix la Directiva.“ Ens trobem així davant una excel·lent notícia per als afectats per aquest tipus de clàusules i un escenari d'allò més tenebrós per a les Entitats Bancàries, ja que, encara que les xifres oscil·len, en un informe emès pel Banc d'España,  s'estimava aproximadament en uns 7.500 milions d'euros la quantitat afectada per una potencial declaració de retroactivitat total d'aquest tipus de clàusules.

I així, després d'aquesta sentència, ara què?

1º.- Recordar que, lògicament, aquesta retroactivitat només s'aplicarà en aquells casos en què s'hagi declarat judicial o extrajudicialment nul·la una clàusula sòl o terra; per tant, en el cas que no ho haguéssim reclamat judicialment,  excepte pacte previ amb l'entitat bancària, haurem d'acudir als tribunals per sol·licitar aquesta nul·litat, i en el cas que fos així, després d'aquesta sentència, sol·licitar la retroactivitat total.

2º Aquesta sentència no significa que, en el cas que s'hagués declarat la nul·litat, es vagi a aplicar de forma automàtica, primer el nostre consell seria que, una vegada quantificat el reemborsament al que tinguem dret,  intentar fer una reclamació extrajudicial amb l'entitat bancària. Cas que de no arribar a cap acord, haurem de sol·licitar judicialment la seva aplicació.

3º En el cas que s'arribi a un acord amb l'entitat bancària sobre el mateix,  cap la possibilitat que li sol·licitin signar un document en el qual renuncien a qualsevol acció judicial per a reclamar sobre aquest aspecte; davant aquesta situació, prudència i assessorar-se bé són els nostres consells ja que resulta vital que un professional pugui avaluar  l'acord a fi d'assegurar-se que percep totes les quantitats a les quals té dret.

Per tant, la Sentència dictada pel  Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) és una sentència històrica, d'efectes d'allò més convulsos per a les entitats bancàries i que haurem de seguir atentament per veure la posició i línia d'actuació que les entitats bancàries decideixen seguir davant el nou escenari obert després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així com, esperar si el Govern  obre una via, atenent a l'alt nombre d'afectats per aquesta pràctica bancària, que els permeti acudir per solucionar de forma ràpida la seva situació, sense esperar un procés judicial, procés lent i complex que  a més, pugui saturar encara més els jutjats espanyols.

En el nostre despatx ja hem rebut els primers encàrrecs als nostres advocats a fi d'ocupar-nos de tramitar el reemborsament de les quantitats que, sobre la base de l'aplicació retroactiva de la nul·litat de la clàusula sòl o clàusula terra, es té dret. Si et trobes davant d'aquesta circumstància, no dubtis a contactar amb nosaltres i t'informarem de forma totalment gratuïta.

0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat