Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Durant el coronavirus: si la llar d’infants o el gimnàs no presten els seus serveis no s’han de pagar les seves quotes

Arrel de que el Govern decretés l’Estat d’Alarma en motiu del Coronavirus, són molts els comerços i centres privats i/o públics que s’han vist obligats a interrompre temporalment les seves activitats per exigència legal, amb la finalitat d’evitar la propagació del virus.
Entre aquestes activitats, es troben els gimnasos o centres esportius,  acadèmies d'idiomes,  llar d'infants, o altres activitats, com poden ser el futbol, la natació, etc.

En el cas, per exemple, de les llars d’infants, els pares són els que actualment s’estan fent càrrec dels seus fills a l’estar confinada tota la família a casa i a l’estar tancats els centres, sense que aquests hagin pogut seguir realitzant cap actuació. El mateix succeeix en gimnasos i centres esportius, en el que els usuaris no poden fer ús de les instal·lacions tot i haver-se compromès a abonar mensualment una determinada quota.


Per això, mentre duri l’Estat d’Alarma, hem de continuar pagant les quotes a les que ens veiem obligats amb les diferents entitats encara que aquestes no estiguin prestant cap servei?


La resposta és negativa. Mentre duri l’Estat d’Alarma i els centres no puguin prestar el servei, no s’ha d’abonar l’import per un servei que no s’està realitzant.


Amb la finalitat de donar seguretat jurídica, el Govern ha dictat el Real Decret Llei 11/2020 de 31 de març, mitjançant el qual adopta mesures urgents complementàries en l’àmbit del Dret de Consum. En aquest Real Decret, en el seu apartat 36.3 s'estableix el següent:


“3. Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes.”


És a dir, el centre o llar d’infants podrà oferir-nos la possibilitat de, a l’haver pagat la quota o pagar-la mentre duri, recuperar les hores o el servei més endavant (en mesos que queden de servei). Ara bé, si pels motius que fossin el consumidor no estigués conforme amb aquesta proposta realitzada per la llar d’infants o per l’empresari, aquests es troben obligats a:


-    Retornar els imports ja pagats pels dies que no s’ha pogut gaudir del servei pels motius exposats.
-    No girar noves quotes fins que el servei pugui prestar-se amb normalitat.

SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT vs. RESOLUCIÓ. – Val a dir que, excepte si el consumidor no desitja el contrari, el contracte no queda resolt o extingit, sinó simplement suspesos els serveis i els pagaments. Això vol dir què, quan pugui prestar-se novament el servei amb normalitat, la llar d’infants, el centre o l’empresa no podrà imposar noves quotes d’alta o de matriculació.

DURACIÓ.-
Recordin que totes aquestes mesures seran d’aplicació fins que la llar d’infants, el centre o l’empresa pugui tornar a prestar els serveis, pels que van ser contractats, amb tota normalitat.

 EXCEPCIÓ.- En quant als gimnasos existeix una excepció i és quan aquests  estan constituïts com a "Clubs esportius"  i per tant com a entitats sense ànim de lucre formats per socis que trien als seus òrgans de govern (President i Junta Directiva). En aquests casos,  la quota no s'abona per l'ús d'instal·lacions, sinó pel deure de contribuir en les despeses de l'entitats en la condició de soci, en ser "copropietaris" del Club. Per aquest motiu, en el cas d'aquests Clubs esportius sí que haurà de continuar-se abonant la quota de soci ja que és independent a l'ús o no de les instal·lacions, sinó el pagament es fa per a  contribuir en el manteniment de l'entitat en general. Aspecte diferent és si el Club a part de girar  la quota, té altres quotes per cursos o activitats particulars (classes de natació, boxa, o  altres). En aquest cas, per aquesta segona quota la qual sí que és específica a un servei en concret que no s'està executant,  la quota no  hauria  de  girar-se ni abonar-se. En conclusió,  en els clubs esportius sense ´ànim de lucre, els socis han de continuar abonant la quota de soci. El que no hauran d'abonar són les quotes especials d'activitats si no s'està prestant el servei.

12 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat

Fernando

Contestar

Buenas tardes, una consulta, si la guardaría es una guardería privada puede cobrar una cuota de mantenimiento (así la llaman ellos) hasta final de curso aunque los críos (en mi caso 10 meses) no reciba ningún tipo de servicio? me dicen que como en la matricula pone: " Como muestra de ello, en la normativa interna de la escuela y en el documento de matrícula que firmáis los padres para incorporar a vuestros hijos a nuestro centro, se especifica que la contratación abarca el curso escolar completo tal y como se detalla en el texto de esta: La presente matrícula abarca el curso escolar (de septiembre a junio) y no es fraccionable. El mes de Julio podrá contratarse de forma opcional y según condiciones vigentes para dicho mes. 2. Los servicios a los que hace referencia esta matrícula se contratarán para el curso completo (10 mensualidades). La no asistencia del alumno por cualquier causa no disminuirá en ningún caso el importe." Y si me niego a pagarlo me quitan la plaza del año que viene, es legal? Un saludo y gracias!

image description

AOB Abogados

Contestar

Buenos días Fernando,

La cláusula que nos comentas está pensada cuando los padres deciden voluntariamente "borrar" al niño de la guarderia. En ese caso, la guarderia podría cobrar igualmente los recibos. Ello tiene una lógica, ya que probablemente han dejado de inscribir niños por estar cubiertas las plazas y ahora "Desapuntarse" les provoca un perjuicio, por lo que hacen pagar el curso completo.

En el caso del COVID es distinto, no es que VDs hayan decidido que el niño no vaya a la guarderia, sino directamente los centros no están abiertos (porque así la ley lo exige). Por lo tanto, la  cláusula que se firmó en su día no cubre la situación actual.

El centro pues, debería acatar la normativa que en materia de consumo se decretó y que indicamos en este post, y por lo tanto dejar de cobrar las cuotas.

Si usted el contrato que tiene con la guarderia, no asegura la renovación para años posteriores, y es de una duración determinada, la guarderia podria negarse a celebrar un nuevo contrato de cara al año que viene. Por el contrario, si permitía a elección de usted la renovación, en tal caso el centro estaria obligado a respetar el contrato el año que viene, y de no hacerlo VD. podría exigirles o bien el cumplimiento, o bien una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.


David Glez.

Contestar

Hola,bona tarda i gràcies per l'article. Tinc un dubte, el gimnàs municipal al que vaig és una fundació que gestiona una empresa S. L. , ens obliguen a pagar una quota de manteniment tot i el tancament, això que diu vosté que els socis triem els òrgans de govern no em consta que es faci en aquest club, de fet tinc entès que a les fundacions hi ha un patrono que és qui decideix tot unilateralment sense l'obligació de consultar res amb els abonats, de fet em sembla que al patrono o als membres que conformen els òrgans de govern no els trien els abonats. M'ho podrien aclarir sisplau. I també si en aquest cas s'ha de pagar aquesta quota. Gràcies.

image description

AOB Abogados

Contestar

Bon dia David,

Per poder valorar si en el seu cas s'ha d'abonar aquesta quota o no, el primer pas seria saber la naturalessa juridica de l'entitat i de la relació juridica que l'uneix a vostè amb el centre.

Per aquest motiu, necessitariem veure el full d'alta que vostè va signar, o en el seu cas, els estatuts de la associació o fundació en el seu cas.

Si el que vostè realment està abonant es una quota de soci, hauriem de veure els estatuts  per a comprobar si en els mateixos s'explicita la contraprestació que implica aquesta quota

Cordialment

Juan Lamberto Rodriguez

Contestar

Buenos días: Interesante articulo, y este también se podría afectar a los centros de día para mayores ya que también están cerrados y teniendo un familiar afectado se podría tener en cuenta si llegan a pasar la cuotas. Muchas gracias y un saludo.

Lisa

Contestar

Buenos días, a partir del mes de mayo me informa el club de gimnasia rítmica que tengo que pagar 20 € de cuota mínima de mantenimiento. Yo.pago 40 € al mes. Pero mi hija no está dando las clases on line. Ya que no nos podemos conectar, es legal esto? Tendría que pagarla. Muchas gracias

Cris

Contestar

Muchas gracias vuestros comentarios y dar la referencia al real decreto 21/2020. Gracias a esta referencia llamamos a nuestra escuela Infantil (privada) y nos dicen que este real decreto y este articulo 36.3, no les aplica porque ellos no son guardería sino que son escuela infantil y por tanto solo se rigen por el ministerio de educación y no de consumo. Por favor, me podéis dar alguna pauta al respecto, sobre esto que nos responden y en razón de la cual nos están cobrando la cuota de abril y quieren cobrar mayo (con una reducción muy leve de la misma). En mi humilde opinión, creo que si es de aplicación, pero quería preguntaros. En caso de que no les aplique, que marco legal, en el contexto del covid, les aplica! Muchas gracias. Un saludo.

Paolo G.

Contestar

Buenas tardes, muchas gracias por vuestra aclaración. Podríais por favor ampliar la información en casos análogos al mío? He planteado la suspensión del cobro de las cuotas de mi club de golf (el contrato se renueva anualmente en enero) y me han dicho que, como caso excepcional, me cursaban la baja y me aplazaban al 2021. ¿Pueden proceder di dicha manera? Un saludo y cuidaros Paolo

image description

AOB Abogados

Contestar

Buenas tardes Paolo,

Necesitaíamos examinar los contratos de alta y estatutos para valorar la solución que te han ofrecido el club.

Tal y como indicamos, si se tratarse de un club, no simplemente la cuota es para tener un acceso a las instalaciones, sino además para una serie de fines y sostener el activo de la asociación. Por ello, en el caso de clubs, no se aplicaría las disposiciones del real decreto. No obstante, y en tu caso, el primer caso seria ver primero cual es la naturaleza juridica de la entidad.

Un saludo