Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

Els procediments de canvi de nom i cognoms amb la nova Llei del Registre Civil

El passat 30 d’abril de 2021, després d’haver estat demorada diversos anys seguits, va entrar en vigor la nova Llei del Registre Civil, havent-se promulgat a l’any 2011. Mitjançant aquesta nova regulació, s’adopta un nou model que s’ajusta més als valors establerts a la Constitució de 1978 com a la realitat actual de la nostra societat, en la què el Registre Civil ha pres una major importància i assumit diversos rols que anteriorment eren competència del Ministeri de Justícia.

Hem de tenir en compte que l’anterior normativa del Registre Civil datava de l’any 1957, pel que el canvi i modernització del sistema i articulat de la Llei era necessari donada l’evolució de la nostra societat i les necessitats actuals.


A  l'article del nostre Blog El canvi de nom i cognoms a partir del 30 d'abril de 2021 i l'entrada en vigor de la llei 20/2011 ja vam fer unes pinzellades de les diferències existents entre la antiga regulació del Registre Civil i la nova.


En aquest article, ens centrem a donar resposta a les principals preguntes que ens fem un cop ha entrat en vigor la nova llei.


Quan s’aplica la nova Llei del Registre Civil en els procediments de canvi de nom i cognoms?


D’acord amb l’establert a la Disposició Transitòria Primera de la Llei 20/2011 de 21 de juliol, els procediments i expedients que estiguessin en tramitació a l’entrada en vigor d’aquesta nova Llei, els hi seguirà sent d’aplicació la Llei de 8 de juny de 1957 i les seves disposicions dictades en el seu desenvolupament. Conseqüentment, haurem de prestar atenció al moment en què es va iniciar l’expedient sobre canvi de nom i/o cognoms amb tal de dilucidar quina Llei estem aplicant a cada cas.

Com comentàvem, aquesta nova Llei suposa un petit pas endavant tant en l’agilització dels tràmits, com en relaxació dels requisits per als canvis de nom, i això es pot observar, a més a més de a la nova redacció dels articles modificats, reflectits també en el Preàmbul V de la citada normativa i que reproduïm a continuació (traducció literal al català):

El nom i cognoms es configura com un element d’identitat del nascut derivat del dret de la personalitat i com tal s’incorpora a la inscripció de naixement. Amb el fi d’avançar en la igualtat de gènere es prescindeix de la històrica prevalença del cognom patern davant del matern, permetent així que ambdós progenitors siguin els que decideixin l’ordre dels cognoms. Igualment es sistematitza i agilitza el procediment de canvi de noms i cognoms i es sotmet, com regla general, a la competència de l’Encarregat del Registre Civil. En quant a la filiació, s’elimina tota referència a la no matrimonial, amb plena equiparació a la matrimonial.”

Tanmateix, juntament amb les novetats anteriors, destaca el fet de què, respecte de les inscripcions de naixement de nounats, s’està implementant i es preveu la remissió de les dades dels nounats a través d’un document oficial omplert en el propi hospital i comprovat per part dels responsables sanitaris. És a dir què, des d’abril d’aquest any, els centres hospitalaris poden habilitar un servei mitjançant el qual els pares i mares dels nounats, podran inscriure els seus fills des del propi hospital, essent que el document serà remés al Registre Civil corresponent. Això és opcional per part dels progenitors o tutors dels nounats, pel que hauran d’escollir entre aquesta fórmula d’inscripció del naixement o bé la tradicional, que seria dirigir-se directament i personalment al Registre Civil corresponent a la fi de sol·licitar la inscripció amb tota la documentació pertinent. Val a dir que aquest procediment encara no es du a terme per part tots els centres sanitaris del país, però que si que alguns d’ells ho estan implementant.


Novetats en els procediments de canvis de nom i cognoms introduïdes a través de la Llei 20/2011 de 21 de juliol.


Canvi de nom

Segons la regulació vigent, s’admetran els canvis de nom sempre i quan s’acrediti l’ús habitual del nou nom sol·licitat (article 52 de la Llei 20/2011) i les circumstàncies de cada cas concret.Canvi de cognoms

Amb la nova Llei en vigor, existeixen dos procediments diferents depenent de la sol·licitud de canvi de cognoms que es pretengui.


Els següents procediments de canvi de cognoms es tramitaran davant del Jutge Encarregat del Registre Civil:

- Inversió de Cognoms

- Anteposició de la preposició “de” al primer cognom o conjuncions “y” o “i”

- Conservació dels cognoms després d’una rectificació de filiació

- Regularització ortogràfica dels cognoms


A la resta de supòsits de canvi de cognoms, s’instruirà el corresponent expedient de canvi, en el què hauran d’acreditar-se el compliment de certs requisits i en especial els indicats a l’article 54.2 de la citada Llei (traducció literal de l’article, original en castellà):


a) Que el cognom en la forma proposada constitueixi una situació de fet, essent utilitzat habitualment per l’interessat.

b) Que el cognom o cognoms que es tractin d’unir o modificar pertanyin legítimament al peticionari.

c) Que els cognoms que resultin del canvi no provinguin de la mateixa línia.


No serà necessària la concurrència d’alguns d’aquests requisits depenent de circumstàncies excepcionals, autoritzant-se el canvi de cognoms quan es pugui provar aquestes situacions extraordinàries i inclús per raons d’urgència o seguretat per al canvi total d’identitat sense complir cap dels requisits previstos en l’anterior apartat 2.


Cognoms amb element estranger


En els supòsits de persones que adquireixen la nacionalitat espanyola, hem d’estar a cada cas, ja que hauran de prendre’s en consideració diversos factors, com ara el país del que és originària aquesta persona, si forma part de la Unió Europea o de països externs, així com l’existència de Convenis signats entre el país d’origen i Espanya.


Cognoms estrangers amb terminació que distingeix entre forma femenina i masculina

En aquells casos en els que un cognom d’origen estranger admet variants segons es tracti de la forma masculina o femenina del mateix, podrà sol·licitar-se que la inscripció de naixement s’inscrigui en la forma corresponent sempre i quan es provi davant de l’Encarregat del Registre la existència de les variants corresponents i, també, en virtut del testimoni del Cònsol d’Espanya que pertoqui.


Si tens dubtes al respecte de la possibilitat de canviar de nom i/o cognoms, poseu-vos en contacte amb algun dels nostres professionals especialitzats en aquest tema mitjançant el nostre servei de consultes legals online de la nostra pàgina web, o bé a través del servei de videoconferència, o bé, sol·licitant una cita prèvia al nostre despatx.


0 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat