Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers tècniques i d'analítica per obtenir dades estadístiques. No les utilitzem per segmentar usuaris amb objectius publicitaris. Clicant 'més informació' t'expliquem com deshabilitar si així ho desitges..
Més informació OK

L’abandonament patern com a causa per a sol·licitar el canvi de cognom

En posts anteriors del nostre blog ja havíem tractat els requisits per a poder realitzar, amb èxit, un canvi de cognoms (podeu consultar el post que vàrem fer sobre El canvi de nom i cognoms a partir del 30 d'abril de 2021 ). No obstant això, una nova sentència del Tribunal Suprem afegeix nous motius per a poder sol·licitar el canvi de cognoms, i és que ara s'admet la sol·licitud de canvi de cognom per circumstàncies excepcionals a la persona interessada amb motiu de l'abandonament patern o matern quan l'interessat era menor d'edat i aquesta situació li ha comportat  repercussions psicològiques , donat que s'han vist obligades a mantenir un cognom d'una persona amb la qual mai ha existit cap vincle , i  els ha provocat conflictes d'identitat.

En aquest article analitzem breument la recent Sentència del Tribunal Suprem número 795/2022, de 21 de novembre, mitjançant la qual el Tribunal accepta suprimir el cognom patern de la persona interessada, passant així a ostentar els dos cognoms materns.Antecedents del cas

Una ciutadana va interposar demanda contra el Ministeri de Justícia, en la que sol·licitava del Jutjat un canvi de cognoms consistent en suprimir el cognom patern per un altre dels cognoms materns, demanant a més a més que aquesta modificació fos inscrita al Registre Civil. El motiu que s’al·legava per a sol·licitar aquest canvi i substitució del cognom patern, era degut al total  abandonament del pare de la sol·licitant quan ella era menor d’edat. Aquesta demanda fou desestimada pel Jutjat de Primera Instància de Murcia en data de 21 de març de 2019.

Després de recórrer en apel·lació l’anterior resolució per part de la ciutadana, la Secció 1ª de l’Audiència Provincial de Murcia, va dictar Sentència en data de 20 de gener de 2020 en el mateix sentit que la de primera instància abans referida, és a dir, confirmant que no era possible un canvi de cognoms pel motiu que s'esgrimia.

A pesar d'això, aquesta ciutadana no es va rendir i va decidir interposar un nou recurs, aquest cop el de cassació davant  el Tribunal Suprem. Per a interposar el recurs, la interessada fonamentava la seva petició per la concurrència d’un greu inconvenient per a ella mateixa el fet de mantenir el cognom patern i s’emparava en el dret constitucional a la pròpia imatge, acreditant el perjudici greu que això li comportava ostentar el cognom d’un pare que l’havia abandonat i el benefici rellevant per a la vida de la demandant en el cas de l’estimació de la seva petició.

El Tribunal Suprem SI va acceptar la petició de la ciutadana en qüestió i va autoritzar el canvi de cognoms, deixant sense efecte les anteriors sentències en les que li havien desestimat aquesta petició. A continuació, expliquem en què es basà el Tribunal Suprem per autoritzar el canvi i substitució del cognom patern per un altre matern.


Les circumstàncies concurrents del cas per a l’estimació del canvi


La Sentència estima la petició de la ciutadana per a que es produeixi el canvi del cognom patern en base a tres punts clau:

  1. L’abandonament patern de la seva filla des de que aquesta tania  5 anys d'edat i el conseqüent incompliment de responsabilitats parentals.
  2. La integració familiar i social de la interessada en exclusiva amb la seva família materna, sense cap altre vincle amb la família paterna que ni tan sols coneix; essent aleshores la seva mare la qui en tot moment l’ha assistit i format, juntament amb els familiars més propers (àvia i germanes maternes).
  3. Dels informes pericials es desprèn que la situació li va produir un dany psicològic per l’existència d’un conflicte d’identitat generat per ostentar el cognom patern, cognom que la ciutadana rebutjava.


Arrel dels anteriors motius, el Tribunal conclou que el cognom patern és associat per la ciutadana a l’abandonament que va patir, despertant-li emocions negatives i abocant-la a una part dolorosa de la seva història personal.


Així doncs, el Tribunal considera que en aquest cas existeixen circumstàncies excepcionals que motiven i justifiquen la modificació pretesa, pel que ha d’estimar-se el canvi sol·licitat. Es reprodueix a continuació un petit fragment de la resolució:

“Doncs bé, la Sala, d’acord amb el Ministeri Fiscal, considera que unes circumstàncies de tal classe concorren, tota vegada que és excepcional que un pare abandoni de forma afectiva, emocional i material a una filla d’escassa edat, tallant les relacions amb ella i desapareixent de la seva vida, al retornar al seu país d’origen per la seva condició d’estranger.

[...]

Una vegada que considerem que concorren circumstàncies que s’aparten de les comuns, estimem que la mesura postulada d’utilització dels cognoms materns es proporcionada i adequada per a satisfer el dret que se li reconeix a la demandant, sense menyscabar, amb això, els drets o situacions jurídiques que es poden protegir de tercers. L’actora és persona major d’edat, soltera, sense germans, i el seu pare estranger, resident en el seu país d’origen, sense vincles dins de l’àmbit del Registre Civil en el que desencadenarà efectes aquesta Sentència.”

(Fragment traduït del castellà).


En conclusió, la Sentència, que estima la petició del canvi de cognom patern, passant la interessada a ostentar ambdós cognoms de la línia materna, recalca la inclusió del dret del nom i cognoms dins del conjunt de drets de la persona, entenent-se protegit pel dret fonamental a la pròpia imatge que estableix l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, reconegut també pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així com també pel Tribunal Europeu dels Drets Humans i la importància del cognom al ser un element constitutiu de la identitat de la persona i de la seva vida privada.


Necessiteu tramitar un canvi de cognom? A AOB Advocats podem prestar-li assessorament  i assistir-li en casos relatius a canvis de nom i cognoms. Contacti amb els nostres advocats per concertar  una cita presencial al nostre despatx o bé utilitzant algun dels nostres serveis legals online de videoconferencia o serveis de consultes online via mail a fi de que el nostre equip pugui assessorar-li.


37 Comentaris

Deixa un comentari

Deixa un comentari

Responsable AOB ABOGADOS LEGAL SERVICES SLP
Finalitat
  1. Publicar i contestar al nostre blog els comentaris que feu a l'apartat 'Deixa un comentari' que apareix en el formulari habilitat dels posts del nostre blog. A la nostra web apareixerà publicat el nom i cognom facilitat i el seu comentari (mai publicarem el seu correu electrònic)
  2. Poder-li enviar el nostre butlletí comercial i realizar les comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, inclús per mitjans electrònics (mail, etc..)
Legitimació Consentiment del interessat.
Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte en supòsits d’obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, como s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la información addicional i detallada en el nostre apartat Política de Privacitat
image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Sol,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico en España reconoce y para ello necesitamos información más completa.

Si quieres que te prestemos este primer servicio, en que te indiquemos nuestro parecer, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menú superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Victoria Belén Antonio Rosas

Contestar

Quisiera cambiar apellido paterno de mi hija para así poner los 2 maternos. A causa de abandono de hija por parte del padre

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Victoria,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico en España reconoce y para ello necesitamos interactuar contigo para comprobarlo.

Si quieres que te prestemos este primer servicio de asesoramiento, en que te indiquemos la viabilidad, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menú superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Buenas quisiera saber si se puede sacar el apellido paterno de mis 3 hijos el lo reconoció como hijo pero ya no quiero que tenga más ni apellido y que el no tenga responsabilidades con ellos

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Alexandra,

Primero deberíamos valorar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia, ya que el ordenamiento jurídico español  "encorseta" los supuestos en que puede llegar a buen término y para ello necesitaríamos interactuar contigo con información más detallada que nos puedas facilitar y así poder ayudarte correctamente.

Si deseas que te prestemos un primer asesoramiento personalizado, en que podamos analizarlo así cómo explicarte cómo es el procedimiento y qué necesitas, puedes utilizar nuestro servicio legal de videoconferencia, que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online o bien coordinar una visita presencial en nuestras oficinas.

Un saludo

Raúl carreon Ramirez

Contestar

Buenas tardes para solicitar información o asesoría para cambiarle los apellidos a mis hijas para que tengan mi apellido

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Raul,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia para ver si se ajusta a uno de los supuestos que el ordenamiento jurídico en España reconoce y para ello necesitamos interactuar contigo para comprobarlo.

Si quieres que te prestemos este primer servicio de asesoramiento, en que te indiquemos la viabilidad, cómo sería el procedimiento y qué necesitarías disponemos del servicio legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menú superior dentro de servicios online y podremos prestarte este primer servicio de forma personalizada mediante un abogado especialista en esta materia.

Un saludo

Jessica vicens

Contestar

Necesito cita para comentar mi situación de abandono y quitar apellido paterno y maltratador

Fernanda Aguilar

Contestar

Hola yo quiero cambiarle el apellido a mi hija porque su padre la abandono desde su primer año y mi esposo kiere ponerle el suyo se puede ? Para mi hija su único papá es mi esposo ella no conoce a nadie de su familia paterna

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Fernanda,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información más completa y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar la consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías.

Un saludo

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Yosikza
,
Para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa e ir obteniendo respuestas a todas las dudas que tengas disponemos del servicio de consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías o bien si lo prefieres también podemos prestarte el servicio presencialmente en nuestras oficinas; si fuera esta opción la que te encaja mejor deberíamos coordinar previamente el día y la hora  de esta reunión.

Un saludo

Buen dia quisiera consultarle si es posible quitarme el apellido paterno a mis 36 años ya que siempre hubo ausencia y que costo tendria espero puedan corresponderme.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Veronica,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello deberías ampliarnos la información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar la consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías.

Un saludo

María Nadal

Contestar

Buenas. Tardes , me comunico por qué quiero sacar el apellido paterno de mis dos hijos menores ya que sus respectivos padres hicieron abandono de ellos desde una año de vida , sin contacto , y siendo esto mis hijos sufren por el echo de llevar el apellido de alguien que no conocen .

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Maria,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías.

Un saludo

Diego

Contestar

Quiciera borrar mi apellido paterno ya que nunca se hizo responsable de mi

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Diego,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías.

Un saludo

Jenifer

Contestar

Quiero quitar el apellido del padre de mí hijo que se necesita

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Jenifer,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías.

Un saludo

Yusdany Rodriguez Diaz

Contestar

Buenos días como yo pudiera suprimir los apellidos de mi hija menor de 9 años que esta inscripta por el padrastro y hace más 8 años estamos separados, para ponerles los míos

Carolina Ancares

Contestar

Hola, me gustaría saber más sobre esta información por favor. Gracias y un saludo.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Carolina,

Si quieres que te prestemos más información al respecto y un primer servicio de asesoramiento,disponemos para ello del servicio de consulta legal por videoconferencia, que encontrarás en nuestra página web en el menú superior dentro de servicios online y un abogado especialista en esta materia te ayudará en todo lo que precises. En la propia explicación de cómo deberías proceder verás las condiciones de este servicio.

Un saludo

Giuliana

Contestar

Hola quisiera saber que necesito para poder sacarles el apellido del padre a mis hijos.... Tienen el apellido de los dos.,pero nos separamos y ya ni siquiera viene a verlos.

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Giuliana,


Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías.

Un saludo

Fabiola

Contestar

Buenas tardes me brindarían información estoy interesada de quitarle el apellido paterno a mi hijo y que solo tengo los apellidos maternos

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Fabiola,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías.

Un saludo

Juan Andrés

Contestar

Buenos días ,mi consulta es yo soy padre de 2hijas que no tienen mi apellido el padre biológico ISO abandono de las bebes mi consulta es podría cambiarles el apellido del padre biológico por el mío yo siendo su padrastro ?

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Juan,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías. Consulta las condiciones de este servicio.

Un saludo

Norbelly

Contestar

Mi hijo de 12 año me ha solicitado que no quiere el apellido de su padre y que no lo reconoce como su padre ya que no ha tenido vínculo

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Norbelly,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería el procedimiento y qué necesitarías. Consulta las condiciones de este servicio.

Un saludo

Alegre joana

Contestar

Hola queria informacion para sacarle el apellido paterno ami hija

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Joana,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería y qué necesitarías. Consulta las condiciones de este servicio.

Un saludo

Leticia Morón

Contestar

Quisiera q mi actual pareja pueda reconocer a mi hija y cambiar el apellido paterno por el de mi actuar pareja

image description

AOB Abogados

Contestar

Hola Leticia,

Primero deberíamos analizar la viabilidad de la pretensión a la que haces referencia y para ello necesitamos disponer de más información al respecto ya que el ordenamiento jurídico español "encorseta" los supuestos para formalizarlo.

Si lo deseas, para este primer servicio de asesoramiento en el que puedas facilitarnos información completa y detallada y así poder valorarlo jurídicamente puedes utilizar nuestra consulta legal por videoconferencia que encontrarás en el menú superior, dentro de servicios online  donde aparte de indicarte la viabilidad, te informaremos de cómo sería y qué necesitarías. Consulta las condiciones de este servicio.

Un saludo